Self-check 3 - SBT Global Success 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
A
B Bài 1
B Bài 2
B Bài 3
B Bài 4
C
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
A
B Bài 1
B Bài 2
B Bài 3
B Bài 4
C

A

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick or cross.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh dấu √ hoặc x.

 

3. Lời giải chi tiết

1. √2. X3. X4.  5. 

 

Bài nghe

1. A: What's the village like?

B: It's a quiet village.

2. A: Where does your brother go on Sundays?

B. He goes to the shopping centre.

3. A: When do you read books?

B: In the morning.

4. A: Where does your mother work?

B: She works at a nursing home.

5. A: What does your sister look like?

B: She's tall and slim.

Tạm dịch:

1. A: Ngôi làng như thế nào?

B: Đó là một ngôi làng yên tĩnh.

2. A: Anh trai bạn đi đâu vào ngày chủ nhật?

B. Anh ấy đi đến trung tâm mua sắm.

3. A: Khi nào bạn đọc sách?

B: Vào buổi sáng.

4. A: Mẹ bạn làm việc ở đâu?

B: Mẹ tôi làm việc ở viện dưỡng lão.

5. A: Em gái của bạn trông như thế nào?

B: Em ấy cao và mảnh khảnh.

B Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look, write and read.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, viết và đọc.

 

3. Lời giải chi tiết

1. tall (cao)2. city (thành phố)3. actor (diễn viên nam)4. cinema (rạp chiếu phim)5. clean (sạch)

B Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Look, complete and read.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, hoàn thành và đọc.

 

3. Lời giải chi tiết

1. does yoga2. short3. 12 Green Road4. wash5. policeman

 

1. She does yoga on Saturdays. (Cô ấy tập yoga vào thứ Bảy.)

2. He’s short. (Cậu bé ấy thấp.)

3. I live at 12 Green Road. (Tôi sống ở số 12 Đường Xanh.)

4. I wash the clothes in the evening. (Tôi giặt quần áo vào buổi tối.)

5. He’s a policeman. (Anh ấy là cảnh sát.)

B Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Read and tick True or False.

 

I have a brother. His name is Tom. He is tall. He has short hair and a round face. My brother is a worker. He works at a factory. On Sundays, he stays at home. He cleans the floor in the morning. In the afternoon, he cooks meals. In the evening, he washes the clothes.

 

True

False

1. Tom is tall. (Tom cao.)  

2. He has long hair and a round face.

(Anh ấy có mái tóc dài và khuôn mặt tròn.)

  

3. He works at a nursing home.

(Anh ấy làm việc tại viện dưỡng lão.)

  

4. On Sundays, he cleans the floor.

(Vào Chủ nhật, anh ấy lau nhà.)

  

5. On Sundays, he cooks meals.

(Vào Chủ nhật, anh ấy nấu bữa ăn.)

  

 

2. Phương pháp giải

Đọc và đánh dấu tích Đúng hoặc Sai.

 

3. Lời giải chi tiết

1. True2. False3. False4. True5. True

 

Tạm dịch

Tôi có một người anh em. Tên anh ta là Tom. Anh ấy cao. Anh ấy có mái tóc ngắn và khuôn mặt tròn. Anh trai tôi là công nhân. Anh ấy làm việc tại một nhà máy. Vào Chủ nhật, anh ấy ở nhà. Anh ấy lau sàn vào buổi sáng. Buổi chiều, anh nấu bữa ăn. Buổi tối, anh giặt quần áo.

B Bài 4

1. Nội dung câu hỏi 

Make sentences.

 

1. works/ on/ My mother/ a farm.

2. round/ has/ a/ face/ He.

3. help/ with the cooking/ I/ my mum.

4. at/ live/ 12 Hoa Mai Street/ I.

5. he/ Where/ does/ go/ on Saturdays.

 

2. Phương pháp giải

Đặt câu.

 

3. Lời giải chi tiết

1. My mother works on a farm.

(Mẹ tôi làm việc ở trang trại.)

2. He has a round face.

(Anh ấy có khuôn mặt tròn.)

3. I help my mum with the cooking.

(Tôi giúp mẹ nấu ăn.)

4. I live at 12 Hoa Mai Street.

(Tôi sống ở số 12 đường Hoa Mai.)

5. Where does he go on Saturdays?

(Anh ấy đi đâu vào thứ bảy?)

C

1. Nội dung câu hỏi

Ask and answer.

 

 

2. Phương pháp giải

Hỏi và trả lời.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Where do you live?

- I live at 8 Hoa Mai Street.

2. What do you do in the morning?

- I wash the dishes.

3. What does your mother do?

- She is an office worker.

4. What does your father look like?

- He’s tall.

5. What does your mother do on Sundays?

- She cooks. 

Tạm dịch

1. Bạn sống ở đâu?

- Tôi sống ở số 8 đường Hoa Mai.

2. Bạn làm gì vào buổi sáng?

- Tôi rửa bát.

3. Mẹ bạn làm nghề gì?

- Cô ấy là nhân viên văn phòng.

4. Bố của bạn trông như thế nào?

- Bố tôi cao.

5. Mẹ bạn làm gì vào ngày chủ nhật?

- Mẹ tôi nấu ăn, 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi