Speaking - Unit 7: Traffic - SBT Tiếng Anh 7 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Work with a partner. Take tures to ask and answer about the means of transport you and your classmate use everyday..

(Làm việc cùng đối tác. Hãy thử hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông mà bạn và bạn cùng lớp của bạn sử dụng hàng ngày.)

Example:

A: How do you go to school every day? (Bạn đi học hàng ngày như thế nào?)

B: I usually walk. What about you? (Tôi thường đi bộ. Thế còn bạn?)

A: ...

Phương pháp giải:

- walk = on foot : đi bộ

- by train : bằng xe lửa

- by car: bằng xe ô tô

- by bus : bằng xe buýt

- ride bicycle : đi xe đạp

Lời giải chi tiết:

1. A: How do you go to school every day?

    (Bạn đi học hàng ngày như thế nào?)

     B: I usually walk. What about you?

    (Tôi thường đi bộ. Thế còn bạn?)

     A: I often ride bicycle.

     (Tôi thường đi xe đạp.)

2. A: How do you go to school every day?

    (Bạn đi học hàng ngày như thế nào?)

     B: I usually go by bus. What about you?

    (Tôi thường đi bằng xe buýt. Thế còn bạn?)

     A: I often go to school by car.

    (Tôi thường đi học bằng ô tô.)

Bài 2

2. Take the quiz. Tick (✓) T (True) or F ( False).

(Làm các câu hỏi. Đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

1. The traffic rule is to keep to the right in Thailand.

2. The camel is used for transport in the Sahara.

3. People in Southwestern Viet Nam travel by boat a lot.

4. Christopher Columbus travelled by boat.

5. Dog sledding is a special form of transport used in Alaska.

6. Santa Claus travels on a skateboard.

Lời giải chi tiết:

1. F

The traffic rule is to keep to the right in Thailand.

(Quy tắc giao thông là đi bên phải ở Thái Lan.)

2. T

The camel is used for transport in the Sahara.

(Lạc đà được sử dụng để vận chuyển ở Sahara.)

3. T

People in Southwestern Viet Nam travel by boat a lot.

(Người dân Tây Nam Bộ đi du lịch bằng thuyền rất nhiều.)

4. T

Christopher Columbus travelled by boat.

(Christopher Columbus du ngoạn bằng thuyền.)

5. T

Dog sledding is a special form of transport used in Alaska.

(Xe trượt tuyết cho chó là một hình thức vận chuyển đặc biệt được sử dụng ở Alaska.)

6. F

Santa Claus travels on a skateboard.

(Ông già Noel đi trên ván trượt.)

Bài 3

3. Work with a partner. Talk about the means of transport you should use if you are in the following places, and explain why.

(Làm việc cùng bạn. Nói về phương tiện giao thông bạn nên sử dụng nếu bạn ở những nơi sau và giải thích lý do.)

Phương pháp giải:

- boat: tàu

- car: xe ô tô

- camel: lạc đà

- motorbike: xe máy

- desert: sa mạc

- river: sông

Lời giải chi tiết:

1. The camel. Because you can't use other means of transport.

(Con lạc đà. Vì bạn không thể sử dụng các phương tiện giao thông khác.)

2. The boat. Because it can travel on water.

(Con thuyền. Vì nó có thể di chuyển trên mặt nước.)

3. The motorbike. Because it is quick and convenient.

(Chiếc xe máy. Vì nó nhanh chóng và tiện lợi.)


 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi