Task 3 - Look at the paragraph plan for a for and against essay. Then decide where the paragraph breaks should come in the essay in exercise 2 - SHS Friends Global 11 page 81

1. Nội dung câu hỏi

Paragraph 1: Introduction

Paragraph 2: Arguments for

Paragraph 3: Arguments against

Paragraph 4: Conclusion (the writer's opinion)

 

Some people maintain that the benefits of vocational courses are greater than those of more traditional ones. That is the question we need to consider. It is certainly true that the workplace is becoming more competitive. A vocational course may be a more direct route into

employment compared to traditional courses. It is also undeniable that certain jobs (for example nurse, hairdresser) are only available to people with a vocational qualification. On the other hand, choosing a vocational course means deciding what job you want to do when you are still

at school. Many people believe this is too early. How can a teenager know what job is right for him or her? Another problem is that vocational courses only focus on what you need to learn for a particular job. Is it not better for students to explore other interests while at university? On

balance, I do not believe that students should choose vocational courses unless they are sure what career they want to follow. It is wiser to opt for a course that really interests you.

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào kế hoạch đoạn văn cho một bài luận ủng hộ và chống lại. Sau đó quyết định vị trí ngắt đoạn trong bài luận ở bài tập 2.

 

3. Lời giải chi tiết

Paragraph 1: Introduction

(Đoạn 1: Giới thiệu)

Some people maintain that the benefits of vocational courses are greater than those of more traditional ones. That is the question we need to consider.

(Một số người cho rằng lợi ích của các khóa học nghề lớn hơn lợi ích của những khóa học truyền thống hơn. Đó là câu hỏi chúng ta cần xem xét.)

Paragraph 2: Arguments for

(Đoạn 2: Luận cứ ủng hộ)

It is certainly true that the workplace is becoming more competitive. A vocational course may be a more direct route into employment compared to traditional courses. It is also undeniable that certain jobs (for example nurse, hairdresser) are only available to people with a vocational qualification.

(Chắc chắn là nơi làm việc đang trở nên cạnh tranh hơn. Một khóa học nghề có thể là con đường dẫn đến việc làm trực tiếp hơn so với các khóa học truyền thống. Cũng không thể phủ nhận rằng một số công việc (ví dụ như y tá, thợ làm tóc) chỉ dành cho những người có trình độ chuyên môn.)

Paragraph 3: Arguments against

(Đoạn 3: Luận cứ phản bác)

On the other hand, choosing a vocational course means deciding what job you want to do when you are still at school. Many people believe this is too early. How can a teenager know what job is right for him or her? Another problem is that vocational courses only focus on what you need to learn for a particular job. Is it not better for students to explore other interests while at university?

(Mặt khác, chọn một khóa học nghề có nghĩa là quyết định bạn muốn làm công việc gì khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều người cho rằng điều này là quá sớm. Làm thế nào một thiếu niên có thể biết công việc nào phù hợp với mình? Một vấn đề khác là các khóa học nghề chỉ tập trung vào những gì bạn cần học cho một công việc cụ thể. Không phải tốt hơn cho sinh viên khám phá những sở thích khác khi ở trường đại học sao?)

Paragraph 4: Conclusion (the writer's opinion)

(Kết luận (ý kiến của người viết))

On balance, I do not believe that students should choose vocational courses unless they are sure what career they want to follow. It is wiser to opt for a course that really interests you.

(Xét cho cùng, tôi không tin rằng học sinh nên chọn các khóa học nghề trừ khi họ chắc chắn mình muốn theo nghề gì. Sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn chọn một khóa học mà bạn thực sự quan tâm.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi