Task 3 - Match the highlighted passive forms in the article with 1-9 below. Then find two examples of 9 - SHS Friends Global 11 page 86

1. Nội dung câu hỏi

1 present simple passive

2 present continuous passive

3 past simple passive

4 past continuous passive

5 present perfect passive

6 past perfect passive

7 will + passive

8 modal verb + passive

9 by + agent

 

Real or fake?

News reader Artist Wolfgang Beltracchi has made millions of pounds from his paintings. However, many of the paintings are not signed with his own name, but with the names of other famous painters. He is the world's most successful forger, and has fooled the art world for over thirty years. Our

reporter Jade Quinn has been investigating. How was he finally caught, Jade?

JQ He used the wrong kind of paint in a forgery of a Campendonk painting. The painting had been bought by a company who sent it to a forensic art scientist in London. He identified a type of paint which wasn't being used when Campendonk was alive.

NR That was careless! What happened to Beltracchi?

JQ He was prosecuted and sent to prison for six years.

NR Fifty-eight of his paintings have been identified by police as forgeries and several more are being examined by experts. Are there any more?

JQ Beltracchi himself claims that he has forged hundreds of paintings, but he won't say which ones, so they might never be discovered.

NR What has he done with the money he earned from the forgeries?

JQ He's spent a lot of it, but some of it will be returned to the people who bought his forgeries.

NR Does he still paint in the style of famous artists?

JQ Yes, but now he signs the paintings with his own name.

 

2. Phương pháp giải

Nối các dạng bị động được đánh dấu trong bài viết với 1-9 bên dưới. Sau đó tìm hai ví dụ về 9.

 

3. Lời giải chi tiết

1 present simple passive (thì hiện tại đơn bị động)

=> are not signed

2 present continuous passive (thì hiện tại tiếp diễn bị động)

=> are being examined

3 past simple passive (thì quá khứ đơn bị động)

=> was he finally caught

4 past continuous passive (thì quá khứ tiếp diễn bị động)

=> wasn't being used

5 present perfect passive (thì hiện tại hoàn thành bị động)

=> have been identified

6 past perfect passive (thì quá khứ hoàn thành bị động)

=> had been bought

7 will + passive (will + bị động)

=> will be returned

8 modal verb + passive (động từ khiếm khuyết + bị động)

=> might never be discovered.

9 by + agent (by + tác nhân)

=> by a company

Examples of 9: Fifty-eight of his paintings have been identified by police as forgeries and several more are being examined by experts.

(Ví dụ về 9: Năm mươi tám bức tranh của anh ấy đã được cảnh sát xác định là giả mạo và một số bức tranh khác đang được các chuyên gia kiểm tra.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi