Task a - Fill in the blanks using Passive Voice with will - SHS i-Learn Smart World 11 page 105

1. Nội dugn câu hỏi

1. In a few years, meals in restaurants (cook) will be cooked by robots.

2. I think that many jobs (do) ____________ by machines.

3. In smart homes, waste (recycle) ______________ automatically.

4. How ____________ drones (control) _______________ in the future?

5. _______________ delivery services (automate) ______________soon?

6. Most vehicles (not drive) _____________ by humans.

 

2. Phương pháp giải

Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng Thể bị động với will.

 

3. Lời giải chi tiết

1. In a few years, meals in restaurants will be cooked by robots.

(Trong một vài năm nữa, các bữa ăn trong nhà hàng sẽ được nấu bởi robot.)

2. I think that many jobs will be done by machines.

(Tôi nghĩ rằng nhiều công việc sẽ được thực hiện bởi máy móc.)

3. In smart homes, waste will be recycled automatically.

(Trong ngôi nhà thông minh, rác thải sẽ được tái chế tự động.)

4. How will  drones be controlled in the future?

(Máy bay không người lái sẽ được điều khiển như thế nào trong tương lai?)

5. Will delivery services be automated soon?

(Dịch vụ giao hàng sẽ sớm được tự động hóa?)

6. Most vehicles won’t be driven by humans.

(Hầu hết các phương tiện sẽ không được điều khiển bởi con người.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi