Task - Complete the conversation. Put the words in the correct order to make sentences - SBT Explore English 8 page 75

1. Nội dung câu hỏi

Alice: do / want / on / to / you / mall / Saturday / to / go / new / the ?

Mary: it'll / there / we / weekend / go / the / really / hmm, / be / if / on / crowded

Alice: but / yes, / deals / will / great / some / I / hear / there / be

Mary: really? / kind / of / what / deals

Alice: will / sale / everything / weekend / be / well, / on / this

Mary: in / case, / that / we / should / wow! / go / definitely

2. Phương pháp giải

Hoàn thành cuộc trò chuyện. Sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án

Alice: Do you want to go to the new mall on Saturday?

Mary: Hmm, it'll be really crowded if we go there on the weekend.

Alice:  Yes, but I hear there will be some great deals  there.

Mary: Really? What kind of deals?

Alice: Well, everything will be on sale this weekend.

Mary: Wow! In that case, we should definitely go.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi