Task D - Complete the sentences. Write your own ideas - SHS Explore English 8 page 93

1. Nội dung câu hỏi

1. I was doing my homework while _______________

2. He was _______________ when it started to rain.

3. They were using their cellphones when _______________

4. She _______________ while her father was reading a newspaper.

5. We ______________ when there was a loud noise.

 

2. Phương pháp giải

Vận dụng mẫu used to và thì quá khứ tiếp diễn để viết câu hoàn chỉnh

 

3. Lời giải chi tiết

1. I was doing my homework while my sister was playing the piano in the next room.

2. He was jogging in the park when it started to rain.

3. They were using their cellphones when the power went out.

4. She was cooking dinner while her father was reading a newspaper.

5. We were having a picnic in the park when there was a loud noise.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi