Task - Read the two texts and choose the best answer (A-D) - SHS Friends Global 11 page 71

1. Nội dung câu hỏi

Back in time

As she stepped into the hall after nearly thirty years of absence, she realised at once that she shouldn't have come back. The smell of wood smoke, damp stone and ancient paper brought the past back so powerfully that it nearly knocked her backwards. In an instant she felt like a young girl again, alone and frightened in the house. She remembered feeling very, very cold - not from the damp and the near-freezing temperature, but because a terrible new life was beginning. And she could do nothing to stop it.

1 What is true about the woman's feelings when she entered the house?

A She realised that she had missed her old home.

B She was happy to return to the house.

C She understood that coming back was a mistake.

D She was sad about the condition of the house.

Future home?

Every few years, trend-watchers tell us that the house of the future has arrived, and gadgets from science fiction films will soon be in every home in the country. So far they've been wrong - and after viewing the 'Home of the Future' exhibition, I suspect that they are still wrong. Why do I need a superintelligent fridge or an internet-surfing mirror? I would much rather see my face clearly in an ordinary bathroom mirror than try to surf the internet while I'm combing my hair! If only they could design a device to stop me killing all my houseplants. If they did that, then I might be interested!

2 What was the writer's reaction to the exhibition?

A He found it very interesting.

B It reminded him of a science fiction film.

C He wanted to buy the gadgets online.

D He didn't see the use of many of the inventions.

 

2. Phương pháp giải

Đọc hai văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất (A-D).

 

3. Lời giải chi tiết

1. C      2. D

1 What is true about the woman's feelings when she entered the house?

(Điều gì là đúng về cảm xúc của người phụ nữ khi bước vào nhà?)

=> C She understood that coming back was a mistake.

(Cô ấy hiểu rằng quay lại là một sai lầm.)

Thông tin: “As she stepped into the hall after nearly thirty years of absence, she realised at once that she shouldn't have come back.”

(Khi bước vào sảnh sau gần ba mươi năm vắng bóng, cô nhận ra ngay rằng lẽ ra mình không nên quay lại.)

2 What was the writer's reaction to the exhibition?

(Phản ứng của nhà văn đối với cuộc triển lãm là gì?)

=> D He didn't see the use of many of the inventions.

(Anh ấy không thấy việc sử dụng của nhiều phát minh.)

Thông tin: “So far they've been wrong - and after viewing the 'Home of the Future' exhibition, I suspect that they are still wrong.”

(Cho đến nay họ đã sai - và sau khi xem triển lãm 'Ngôi nhà của tương lai', tôi nghi ngờ rằng họ vẫn còn sai.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi