Task - Work in groups. Compare and contrast the photos (A and B) which show homeless people in Britain. Include the following points - SHS Friends Global 11 page 59

1. Nội dung câu hỏi

• Where homeless people usually live.

• Why people may become homeless.

• How you think we can help homeless people.

 

 

2. Phương pháp giải

Làm việc nhóm. So sánh và đối chiếu các bức ảnh (A và B) cho thấy những người vô gia cư ở Anh. Bao gồm các điểm sau đây

• Nơi những người vô gia cư thường sống.

• Tại sao mọi người có thể trở thành vô gia cư.

• Bạn nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ những người vô gia cư như thế nào.

 

3. Lời giải chi tiết

Where homeless people usually live:

- Shelters: Homeless shelters provide temporary housing and support services to people who are homeless.

- Streets: Many homeless people sleep on the streets, in parks, or under bridges.

- Squatters: Some homeless people squat in abandoned buildings or other unoccupied spaces.

Why people may become homeless:

- Financial problems: People may become homeless due to financial problems such as job loss, poverty, or medical bills.

- Mental health problems: People with mental health problems may be more likely to become homeless, as they may have difficulty finding and keeping a job or maintaining their housing.

- Substance abuse: People with substance abuse problems may also be more likely to become homeless, as they may spend their money on drugs or alcohol instead of housing.

- Domestic violence: People who are fleeing domestic violence may become homeless, as they may not have a safe place to go.

How we can help homeless people:

- Donate to charities: There are many charities that provide food, shelter, and other support services to homeless people.

- Volunteer your time: There are also many opportunities to volunteer your time to help homeless people. This could involve serving meals at a homeless shelter, providing companionship to homeless people, or helping them to find housing.

- Advocate for change: We can also advocate for change to policies and programs that affect homeless people. This could involve supporting affordable housing initiatives, increasing funding for mental health and substance abuse treatment, or working to end domestic violence.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi