Task - Work with a partner. Make a poster presentation about two fads - SHS Explore English 8 page 98

1. Nội dung câu hỏi

Làm việc nhóm với bạn cùng bàn. Làm một poster thuyết trình về hai mốt nhất thời

 

2. Phương pháp giải

- Bạn nên làm việc với một người bạn cùng lớp trong dự án này.

- Chọn hai xu hướng nhất thời và nghiên cứu chúng (lịch sử và sự thật thú vị của chúng).

- Làm một tấm áp phích có bản đồ khái niệm để so sánh hai xu hướng đó.

- Bước tiếp theo, hãy trình bày tấm áp phích của bạn trước lớp.

 

3. Lời giải chi tiết

Gợi ý nội dung

1. Title: A Comparison of Two Fads: 2 Phút Hơn and Flappy Bird

2. Introduction: Fads are temporary trends that capture the attention and enthusiasm of the masses. In this poster, we explore and compare two popular fads: 2 Phút Hơn and Flappy Bird. Let's delve into their history, interesting facts, and create a concept map to highlight their similarities and differences.

* Fad 1: 2 Phút Hơn

- Origin: 2 Phút Hơn is a Vietnamese song released in [Year]. It gained international recognition through the popular social media platform TikTok.

- Artist: [Artist's Name]

- Interesting Facts:

+ The song's energetic beats and catchy chorus contributed to its viral success.

+ Users on TikTok created dance challenges and lip-synced to the song, further increasing its popularity.

+ It became an anthem for Vietnamese youth, spreading its influence across various social media channels.

* Fad 2: Flappy Bird

- Origin: Flappy Bird is a mobile game developed by Vietnamese programmer Dong Nguyen and released in [Year].

- Gameplay: Players control a pixelated bird and navigate it through a series of pipes by tapping the screen.

- Interesting Facts:

+ Flappy Bird gained massive popularity due to its simple yet challenging gameplay.

+ It dominated app store charts worldwide, attracting millions of downloads within a short span.

+ Its sudden removal from app stores by the developer sparked controversy and further intensified its fame.

3. Conclusion: Fads like 2 Phút Hơn and Flappy Bird demonstrate the power of viral trends in capturing public attention. While 2 Phút Hơn became a sensation through its catchy music and dance challenges, Flappy Bird achieved unprecedented success as a highly addictive mobile game. By analyzing their history and interesting facts, we can appreciate the impact and influence these fads had on popular culture.

Gợi ý thiết kế:

Tạo bản đồ khái niệm để so sánh hai xu hướng, nêu bật những điểm tương đồng và khác biệt của chúng. Sử dụng các yếu tố trực quan, chẳng hạn như mũi tên, màu sắc và biểu tượng để mô tả các kết nối và khía cạnh đáng chú ý của từng mốt.

Lưu ý: Bản đồ ý tưởng sẽ được hiển thị trên áp phích, so sánh trực quan hai xu hướng và nêu bật các khía cạnh chính của chúng.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi