Task: Write a letter (150-180 words) to a career advice agency, requesting career advice. Remember to include your ideas from E and mention why you're writing the letter and what information you need from them - SHS Explore New Worlds 11 page 133

1. Nội dung câu hỏi

1. why you're writing the letter

2. what qualifications, skills, and experience you have

3. what job(s) you are interested in

4. what information you need from the career advice agency

2. Phương pháp giải

- Viết một bức thư (150-180 từ) cho một cơ quan tư vấn nghề nghiệp, yêu cầu tư vấn nghề nghiệp. Hãy nhớ bao gồm các ý tưởng của bạn từ E và đề cập đến lý do tại sao bạn viết thư và bạn cần thông tin gì từ chúng.

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án: 

Dear Career Advice Agency,

I am writing to request career advice as I am considering a transition from nursing to healthcare administration. With five years of experience and a Bachelor of Science in Nursing, I have gained valuable skills in critical thinking, problem-solving, and effective communication. I have also completed courses in leadership and management, which make me suitable for roles such as healthcare operations manager or administrator.

I would appreciate any guidance on the qualifications and skills required for such positions and any recommended education or training programs. I am eager to learn more about the transition process and gain insights on career opportunities in healthcare administration.


Thank you for your time, and I look forward to your response.

Sincerely, [Your Name]

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi