Task - You're going to deliver a presentation with your partner about becoming independent. Turn to page 126 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards - SHS i-Learn Smart World 11 page 121

1. Nội dung câu hỏi

Your presentation should include:

an introduction to the topic of becoming more independent

three ways to become more independent

a line explaining why each way is important or useful to the audience

 

2. Phương pháp giải

Bạn sẽ thuyết trình với đối tác của mình về việc trở nên độc lập. Hãy lật sang trang 126 và sử dụng Mô hình Trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.

 

3. Lời giải chi tiết

Hi, everyone. Today, I am going to talk about three things that young people can do to become more independent. If you plan to go to university or get a job, this presentation could be useful for you.

First, I want to talk to you about setting a budget. If you have an allowance or a part-time job, a budget will help you manage your money. It's important to set a budget because it will tell you how much money you can spend and save.

Next, I will talk about transportation. Having your own transportation is really useful for young people who want to move around the town or city independently. However, cars and motorbikes are very expensive to buy, so most young people can't afford them. You can still be independent by using public transportation, and it's really cheap, too!

Finally, let's talk about cooking. Cooking is really useful for young people who are studying at university. Many young people think it's difficult to cook, but actually it's easy to learn some basic recipes online. So, there you have it. Three ways that young people can be more independent. I hope this presentation helps you.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về ba điều mà những người trẻ tuổi có thể làm để trở nên độc lập hơn. Nếu bạn dự định học đại học hoặc kiếm việc làm, bài thuyết trình này có thể hữu ích cho bạn.

Đầu tiên, tôi muốn nói chuyện với bạn về việc thiết lập ngân sách. Nếu bạn có một khoản trợ cấp hoặc một công việc bán thời gian, ngân sách sẽ giúp bạn quản lý tiền của mình. Việc thiết lập ngân sách là rất quan trọng vì nó sẽ cho bạn biết số tiền bạn có thể chi tiêu và tiết kiệm.

Tiếp theo, tôi sẽ nói về giao thông vận tải. Có phương tiện di chuyển của riêng bạn thực sự hữu ích cho những người trẻ tuổi muốn di chuyển quanh thị trấn hoặc thành phố một cách độc lập. Tuy nhiên, ô tô và xe máy rất đắt tiền để mua, vì vậy hầu hết những người trẻ tuổi không thể mua được. Bạn vẫn có thể độc lập bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và nó cũng rất rẻ!

Cuối cùng, hãy nói về nấu ăn. Nấu ăn thực sự hữu ích cho các bạn trẻ đang học đại học. Nhiều bạn trẻ nghĩ nấu ăn khó nhưng thực ra học một số công thức cơ bản trên mạng lại rất dễ. Vì vậy, có bạn có nó. Ba cách mà những người trẻ tuổi có thể độc lập hơn. Tôi hy vọng bài trình bày này sẽ giúp bạn.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi