Tiếng Anh 10 Unit 1 1.8 Speaking

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

VOCABULARY AND GRAMMAR

1. Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ trong hộp.)

broom: chổi

mess: sự lộn xộn

detergent: chất tẩy rửa

rubbish: rác

ironing board: bàn ủi

table: bàn

1. Can you help me find the_________?I need to iron my dress.

2. Please take the_________out. The bin is nearly full.

3. Get the_________! We need to sweep the floors before mum comes home.

4. Get some forks and spoons and help me set the_______

5. We're out of________. Please get some the next time you go to the store.

6. Don't make a________. I don't have time to clean it up.

Lời giải chi tiết:

1. Can you help me find the ironing board? I need to iron my dress.

2. Please take the rubbish out. The bin is nearly full.

3. Get the broom! We need to sweep the floors before mum comes home.

4. Get some forks and spoons and help me set the table

5. We're out of detergent. Please get some the next time you go to the store.

6. Don't make a mess. I don't have time to clean it up.

Bài 2

2. Complete the phrases with do, make, or wash.

(Hoàn thành các cụm từ với do, make hoặc wash.)

1. _________the shopping

2. __________ a mess

3. _________the dishes

4. _________the laundry

5. __________the housework

6. ___________the bed

Lời giải chi tiết:

1. do2. make3. wash
4. do5. do6. make

Bài 3

3. Complete the sentences with the correct verb tense.

(Hoàn thành các câu với thì động từ đúng.)

1. I can't go. I'm (do)_________the ironing.

2. At night my brother (do)_______the washing up and I do the vacuuming.

3. I feed cats and my sister (walk)________the dog.

4. We (water)_______the plants before we go to school.

5. On Saturdays my parents do the laundry and I (dust)_______the furniture.

Lời giải chi tiết:

1. doing2. does3. walks4. water5. dust

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

USE OF ENGLISH

2. Complete the sentences with so or such.

(Hoàn thành câu với từ so và such.)

1. It's_________hot. I need to turn on the air conditioner.

2. His dad is______a clever man. He was able to fix up the house. Now it looks nice.

3. She's_________a hardworking student, she can finish all her homework in one day.

4. It is_____expensive to fly to Europe. I don't want to go.

5. They're________helpful children. They do all the housework for their grandmother.

6. I've been cleaning the house all morning. I'm ______tired, I need to take a break.

Lời giải chi tiết:

1. so2. such3. such
4. so5. such6. so

Bài 5

LISTENING

5Listen to two people talking about household chores. Choose the correct answer.

Bài 6

WRITING

6. Write an email (120-150 words) to a foreign friend. You should:

(Viết một email (120-150 từ) cho một người bạn nước ngoài. Bạn nên)

- explain what household chores you and your family do

- explain when you and your family members do them.

- tell your friend if most teenagers in Việt Nam also do household chores

Lời giải chi tiết:

To: Jenny

Hi Jenny,

My family have many tasks of the housework so we always have a good cooperation in doing household chores. Although we are busy every day, we split the household chores equally. My dad is the strongest person in the house, so his responsibility includes washes the car, , fixes electric devices and does the heavy lifting. My mom usually cleans the floor, irons the clothes, shops for grocery and does the cooking. In my daily routine, I sweep and clean the floor, do the laundry and do the dishes. I also feed the cat. Most teenagers in Vietnam also do household chores. We have to share household chores together. Whenever I have a problem with difficult tasks, the other members in my family will help me to solve it. So I really enjoy doing household chores. My family sharing the housework equally.I feel very happy to be with my family. How about you?

Write soon

Bye for now,

Nam

Dịch bài:

Tới: Jenny

Hi Jenny,

Gia đình tôi có nhiều việc nhà nên chúng tôi luôn hợp tác tốt trong công việc gia đình. Dù bận rộn hàng ngày nhưng chúng tôi chia đều công việc gia đình. Bố tôi là người khỏe nhất trong nhà nên trách nhiệm của ông bao gồm rửa xe, sửa các thiết bị điện và làm các công việc nặng nhọc. Mẹ tôi thường lau sàn nhà, ủi quần áo, mua hàng tạp hóa và nấu ăn. Trong thói quen hàng ngày, tôi quét và lau sàn nhà, giặt giũ và rửa bát. Tôi cũng cho mèo ăn. Hầu hết thanh thiếu niên ở Việt Nam cũng làm việc nhà. Chúng tôi phải chia sẻ công việc gia đình với nhau. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn với những nhiệm vụ khó khăn, các thành viên khác trong gia đình sẽ giúp tôi giải quyết. Vì vậy, tôi thực sự thích làm việc nhà. Gia đình tôi chia sẻ công việc nhà như nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên gia đình. Còn bạn thì sao?

Viết lại sớm cho tôi nhé.

Tạm biệt,

Nam

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi