8.3 Listening - Unit 8 - SHS English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

I can identify main points in a lecture about future means of transport.

(Tôi có thể xác định những điểm chính trong một bài giảng về các phương tiện giao thông trong tương lai.)

1. Nội dung câu hỏi

Look at the photos. In pairs, answer these questions:

 

1. What is special about each means of transport?

2. What type of energy do you think they will run on?

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào những bức ảnh. Theo cặp, trả lời các câu hỏi sau

 

3. Lời giải chi tiết

1. What is special about each means of transport?

(Mỗi phương tiện giao thông có gì đặc biệt)?

They are the means of transport from the future.

(Chúng là phương tiện giao thông đến từ tương lai.)

2. What type of energy do you think they will run on?

I think they will run on sustainable energy such as: solar energy.

(Tôi nghĩ chúng sẽ chạy bằng năng lượng bền vững như: năng lượng mặt trời.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen to a lecture given by a professor about how people in New York City will travel in the next 50 years. Tick (✓) the main ideas discussed in the lecture.

 

         1. The types of future transport

         2. The purpose of future transport

         3. The type of energy needed to power future transport

         4. The types of infrastructure future transport will use

 

2. Phương pháp giải

Nghe bài giảng của một giáo sư về cách người dân ở Thành phố New York sẽ đi du lịch trong 50 năm tới. Đánh dấu (✓) vào những ý chính được thảo luận trong bài giảng.

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch:

         1. Các loại phương tiện giao thông tương lai

         2. Mục đích của phương tiện giao thông tương lai

         3. Loại năng lượng cần thiết để vận chuyển trong tương lai

         4. Các loại cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong tương lai sẽ sử dụng

 

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Listen again and complete the summary of the lecture with A WORD or A NUMBER from the lecture.

There will be three types of transport used in the future in New York City. The first type is electric 1________ which will be used for travelling short distances. The second type is used for traveling distances less than 2________ kilometres and these are autonomous helicopters and drone buses. The last type maglev trains and 4________ will transport people very far distances. All three types of transport will rely upon sustainable energy such as 5________ energy.

 

2. Phương pháp giải

Nghe lại và hoàn thành phần tóm tắt bài giảng với MỘT TỪ hoặc MỘT SỐ từ bài giảng.

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch:

Sẽ có ba loại phương tiện giao thông được sử dụng trong tương lai ở thành phố New York. Loại đầu tiên là điện 1________ sẽ được sử dụng để di chuyển những quãng đường ngắn. Loại thứ hai được sử dụng để di chuyển với quãng đường dưới 2________ km và đây là máy bay trực thăng tự lái và xe buýt không người lái. Loại tàu đệm từ cuối cùng và 4________ sẽ vận chuyển người ở những khoảng cách rất xa. Tất cả ba loại phương tiện giao thông sẽ dựa vào năng lượng bền vững như năng lượng 5________.

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Discuss in pairs: What means of transport mentioned in the lecture will become real in your city/town in 50 years from now?

 

2. Phương pháp giải

Thảo luận theo cặp: Phương tiện giao thông nào được đề cập trong bài giảng sẽ trở thành hiện thực ở thành phố/thị trấn của bạn sau 50 năm nữa?

 

3. Lời giải chi tiết

I think autonomous helicopters and drone buses will become real in my city in 50 years from now. Because nowadays, we’ve already had driverless cars. 

(Tôi nghĩ máy bay trực thăng tự lái và xe buýt không người lái sẽ trở thành hiện thực ở thành phố của tôi sau 50 năm nữa. Bởi vì ngày nay, chúng ta đã có những chiếc xe không người lái.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh dấu tích vào ô thích hợp

 

3. Lời giải chi tiết

Tạm dịch:

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi