Tiếng Anh 7 Unit 4 4c. Vocabulary

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Bài 1

Computers (Các bộ phận trong máy tính) 

1. Match the pictures (1- 7) to the words in the list (A- G). Listen and check, then repeat.

(Nối các bức tranh (1- 7) với các từ (A- G). Nghe và kiểm tra, sau đấy nhắc lại.)


Phương pháp giải:

A screen: màn hình

B tower: thân máy

C mouse: chuột

D router: bộ định tuyến

E: speakers: loa

F keyboard: bàn phím

G USB flash drive: bộ nhớ USB


Lời giải chi tiết:

1. D

3. E

5. C

7. B

2. A 

4. F

6. G

 

Bài 2

Bài 2

2. Complete the sentences with the words from Exercise 1.

1. You need a _____________ to connect to the Internet.

2. To choose an item on the _____________, you mút click on it with your _____________ .

3. Most of the important parts of a computer are in a _____________ .

4. Please copy the files to my _____________ .

5. I can’t listen to the song; my _____________ don’t work.

6. Use your _____________ to type in your homework.

 

Lời giải chi tiết:

1. router

3. tower

5. speakers

2. screen/ mouse

4. USB flash drive

6. keyboard

1. router

You need a router to connect to the Internet.

(Bạn cần bộ định tuyến để kết nối Internet.)

2. screen/ mouse

To choose an item on the screen, you must click on it with your mouse.

(Để chọn một mục trên màn hình, bạn phải nhấp vào mục đó bằng chuột.)

3. Most of the important parts of a computer are in a tower.

(Hầu như các bộ phận quan trọng của máy tính nằm ở thân máy.)

4. Please copy the files to my USB flash drive.

(Hãy sao chép các tệp vào thẻ nhớ USB của tôi.)

5. I can’t listen to the song; my speakers don’t work.

(Tôi không thể nghe nhạc, loa của tôi bị hư.)

6. Use your keyboard to type in your homework.

(Sử dụng bàn phím để gõ bài tập về nhà của bạn.)

 

Bài 3

Bài 3

 Listening (Phần nghe)

3. What’s wrong with Helen’s computer?

Listen and write in your notebook.

(Có chuyện gì xảy ra với máy tính của Helen? 

Nghe và viết vào vở của bạn.)


Lời giải chi tiết:

The computer isn’t working and there’s nothing on the screen. It looks like there is a problem with the tower. 

(Máy tính bị hư và màn hình máy tính không hiển thị. Có vẻ thân máy có vấn đề.)


Bài 4

Bài 4

4. Have you got a computer at home? Which of the parts above has it got? Tell your partner. 

(Bạn có máy tính ở nhà chưa? Nó có những phần nào ở trên?)


Lời giải chi tiết:

I have got a computer at home. It has got a tower, screen, keyboard, mouse and speakers. I also have got a USB flash drive and a router. 

(Tôi có một máy tính ở nhà. Nó có một thân máy, màn hình, bàn phím, chuột và loa. Tôi cũng có một bộ nhớ USB và một bộ định tuyến.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi