Tiếng Anh 7 Unit 4 4d. Everyday Ennglish

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

Giving instructions (Đưa ra hướng dẫn)

1. Complete the dialogue. Use the sentences (A- E).

(Hoàn thành đoạn hội thoại. Sử dụng các câu (A- E).

George: Excuse me, Mr Banks. I’m afraid I can’t upload my assignment to the school

portal. 1) _____________________

Mr Banks: Of course. First, open your Internet browser and go to

www.herefordhs.com/portal

.

George: OK. 2) _____________________ .

Mr Banks: Then click on where it says Log in. 

George: Got it! 3) _____________________ .

Mr Banks: Yes, exactly! Type in your username and password. Then click Enter. 

George: OK. What’s next?

Mr Banks: Now, choose History and click on Upload assignment

George: 4) _____________________ .

Mr Banks: Almost. Now open the window, find your file, click on it, then click on Open. 

George: OK. Then on the browser I click on Upload this file, right?

Mr Banks: Yes, your file is now on the portal.

George: 5) _____________________ .

Mr Banks: You’re welcome, George.

A. What do I do then? 

B. Is that all? 

C. Could you help me? 

D. That’s where I sign in, right?                                                        

E. All right. Thank you very much, Mr Banks. 


 

Phương pháp giải:

A. What do I do then? (Tôi phải làm gì sau đó?)

B. Is that all? (Chỉ vậy thôi hả?)

C. Could you help me? (Bạn giúp tôi được không?)

D. That’s where I sign in, right? (Tôi đăng nhập ở đấy, phải không?)

E. All right. Thank you very much, Mr Banks (Được rồi. Cảm ơn rất nhiều, Mr Banks.)

 

Lời giải chi tiết:

1. C

3. D

5. E

2. A

4. B

 

Tạm dịch:

George: Xin thứ lỗi cho tôi hỏi, thầy Banks. Tôi e là tôi không thể tải bài tập của mình lên cổng thông tin trường. 1) Thầy giúp em được không?)

Mr Banks: Tất nhiên rồi. Đầu tiên, mở trang Internet và đến trang web

www.herefordhs.com/portal

.

George: Vâng. 2) Sau đó em phải làm gì ạ?

Mr Banks: Sau đó nhấn vào chỗ có từ đăng nhập.

George: Đã hiểu ạ. 3) Em đăng nhập ở đấy ạ?

Mr Banks: Chính xác rồi! Gõ tên tài khoản và mật khẩu của em. Sau đó nhấn vào nút “Enter”.

George: Vâng. Sau đó làm gì ạ?

Mr Banks: Bây giờ hãy chọn vào phần lịch sử và chọn tải lên bài tập.

George: 4) Chỉ vậy thôi ạ?

Mr Banks: Gần hết rồi. Bây giờ mở cửa sổ, sau đó tìm tệp của bạn, nhấn vào đấy, sau đấy chọn vào Mở.

George: Vâng. Sau đó trên trang web, em chọn vào tải lên tệp này, đúng không ạ?

Mr Banks: Đúng rồi, tệp của em giờ đang ở trên cổng thông tin.

George: 5) Được rồi ạ. Cảm ơn rất nhiều, Mr Banks. 

Mr Banks: Không có gì, George.


Bài 2

Bài 2

2. Listen and check. Then put pictures (a- e) in the correct order. Compare with your partner. 

(Nghe và kiểm tra. Sau đó xếp các hình (a- e) theo đúng thứ tự. So sánh với bạn cùng bạn của bạn.). 


Lời giải chi tiết:

a. 2

c. 3

e. 5

b. 1

d. 4

 

Bài 3

Bài 3

3. Look at the pictures (a- e) and act out the dialogue. Mind your intonation and rhythm. 

(Nhìn vào các bức tranh (a- e) và diễn lại đoạn hội thoại. Lưu ý đến ngữ điệu và nhịp điệu của bạn.)


Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi