5.3 Reading and Vocabulary - Unit 5 - SHS English Discovery 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Work in pairs. Look at the photos. Where do you want to live? Why?

2. Phương pháp giải

Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh. Bạn muốn sống ở đâu? Tại sao?

3. Lời giải chi tiết

I want to live in the countryside because I really love the peaceful environment here.

(Tôi thích sống ở vùng quê vì tôi thức sự yêu môi trường yên bình ở đây.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the texts. Put the sentences below in the correct places in the text.


 

Countryside

Living in the countryside is very relaxing and peaceful with a slower pace of life. (1)_______. Most people in the countryside are farmers or fishermen. They grow rice, raise animals, or fish to earn a living. (2)_______. However, the countryside does not have as many good schools or hospitals as the bigger cities do. (3)_______.

City

Life in the city is faster and more exciting. There are more things to buy and do in the cities, so you won’t get bored. Young people often leave their villages to go to the cities for work or college. (4)_______. Thus, some people find living in big cities more dangerous and stressful than in the countryside. In spite of this, more people, especially young people, are moving to the crowded and noisy cities and settling down here.

a. The traffic jams, crime rate, and air pollution in the cities are worse than in the countryside.

(Ùn tắc giao thông, tỷ lệ tội phạm và ô nhiễm không khí ở các thành phố tồi tệ hơn ở nông thôn.)

b. The cost of living in the countryside is much lower than in the cities.

(Chi phí sinh hoạt ở nông thôn thấp hơn nhiều so với ở thành phố.)

c. Life in the countryside may be too slow for some people.

(Cuộc sống ở nông thôn có thể quá chậm đối với một số người.)

d. Because of this, people in the countryside lead a healthy life and they seem to be friendly and helpful to their neighbors.

(Vì điều này, người dân ở nông thôn có một cuộc sống lành mạnh và họ có vẻ thân thiện và hay giúp đỡ những người hàng xóm của họ.)

2. Phương pháp giải

Đọc đoạn văn. Đặt những câu bên dưới vào những chỗ đúng trong đoạn văn.

3. Lời giải chi tiết

1. c2. d3. b4. a

Countryside

Living in the countryside is very relaxing and peaceful with a slower pace of life. 1Life in the countryside may be too slow for some people. Most people in the countryside are farmers or fishermen. They grow rice, raise animals, or fish to earn a living. 2Because of this, people in the countryside lead a healthy life and they seem to be friendly and helpful to their neighbors. However, the countryside does not have as many good schools or hospitals as the bigger cities do. 3The cost of living in the countryside is much lower than in the cities.

City

Life in the city is faster and more exciting. There are more things to buy and do in the cities, so you won’t get bored. Young people often leave their villages to go to the cities for work or college. 3The traffic jams, crime rate, and air pollution in the cities are worse than in the countryside. Thus, some people find living in big cities more dangerous and stressful than in the countryside. In spite of this, more people, especially young people, are moving to the crowded and noisy cities and settling down here.

Tạm dịch:

Nông thôn

Sống ở nông thôn rất thư giãn và yên bình với nhịp sống chậm hơn. Cuộc sống ở nông thôn có thể quá chậm đối với một số người. Hầu hết mọi người ở nông thôn là nông dân hoặc ngư dân. Họ trồng lúa, chăn nuôi hoặc đánh cá để kiếm sống. Vì điều này, người dân ở nông thôn có một cuộc sống lành mạnh và họ có vẻ thân thiện và hay giúp đỡ những người hàng xóm của họ. Tuy nhiên, vùng nông thôn không có nhiều trường học hay bệnh viện tốt như các thành phố lớn. Chi phí sinh hoạt ở nông thôn thấp hơn nhiều so với ở thành phố.

Thành phố

Cuộc sống ở thành phố nhanh hơn và thú vị hơn. Có nhiều thứ hơn để mua và làm ở các thành phố, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Những người trẻ tuổi thường rời làng của họ để đến thành phố làm việc hoặc học đại học. Ùn tắc giao thông, tỷ lệ tội phạm và ô nhiễm không khí ở các thành phố tồi tệ hơn ở nông thôn. Vì vậy, một số người thấy cuộc sống ở các thành phố lớn nguy hiểm và căng thẳng hơn ở nông thôn. Mặc dù vậy, ngày càng nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang chuyển đến các thành phố đông đúc và ồn ào và định cư ở đây.

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Which of the following is the best title of the article?

1. Most people like living in the city

(Hầu hết mọi người thích sống ở thành phố)

2. Benefits of country and city living

(Lợi ích của cuộc sống ở nông thôn và thành phố)

3. The good and bad things about living in the country and city

(Những điều tốt và xấu khi sống ở nông thôn và thành phố)

4. Living in the countryside is better than living in the city

(Sống ở nông thôn tốt hơn sống ở thành phố)

2. Phương pháp giải

Cái nào sau đây là tiêu đề phù hợp nhất của bài viết?

3. Lời giải chi tiết

The best title of the article is: The good and bad things about living in the country and city. Because the article outlines the pros and cons of living in the countryside and in the city.

(Tiêu đề phù hợp nhất của bài viết là: Những điều tốt và xấu khi sống ở nông thôn và thành phố. Bởi vì bài báo nêu ra những ưu và nhược điểm của cuộc sống ở nông thôn và ở thành phố.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Match the words on the left with the words on the right that have the opposite meanings.

1. slow (chậm chạp)a. deserted (vắng vẻ)
2. relaxing (thư giãn)b. fast (nhanh)
3. crowded (đông đúc)c. peaceful (yên bình)
4. dangerous (nguy hiểm)d. stressful (căng thẳng)
5. low (thấp)e. high (cao)
6. noisy (ồn ào)f. safe (an toàn)

2. Phương pháp giải

Nối các từ bên trái với các từ bên phải có nghĩa trái ngược nhau.

3. Lời giải chi tiết

1. b2. d3. a
4. f5. e6. c

1. slow (chậm chạp) >< b. fast (nhanh)

2. relaxing (thư giãn) >< d. stressful (căng thẳng)

3. crowded (đông đúc) >< a. deserted (vắng vẻ)

4. dangerous (nguy hiểm) >< f. safe (an toàn)

5. low (thấp) >< e. high (cao)

6. noisy (ồn ào) >< c. peaceful (yên bình)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Work in pairs. Ask and answer the questions.

1. What’s living in your area like, photo 1 or photo 2?

(Cuộc sống ở khu vực của bạn như thế nào, ảnh 1 hay ảnh 2?)

2. What problems are there in your living area?

(Khu vực sinh sống của bạn có những vấn đề gì?)

2. Phương pháp giải

Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.

3. Lời giải chi tiết

Photo 1 depicts my present living space. It's a congested and hectic city. Because it is the country's epicenter, it suffers from several environmental issues, including pollution of the air, water, and soil, among other unfathomable issues.

(Ảnh 1 mô tả không gian sống hiện tại của tôi. Đó là một thành phố tắc nghẽn và bận rộn. Vì là tâm chấn của đất nước nên nó phải chịu một số vấn đề về môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí, nước và đất, cùng những vấn đề khó hiểu khác.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi