Unit: Welcome.

1. Letters

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and tick (√). 

(Nghe và đánh dấu √.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

a. Letter A. (Chữ A)

b. Letter G. (Chữ G)

c. Letter L. (Chữ L)

d. Letter E. (Chữ E)

Lời giải chi tiết:

a. Aa

b. Gg

c. Ll

d. Ee

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Fill in the missing letters. Say.

(Điền vào những chữ cái còn thiếu. Nói.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Bài 5

5. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

a. Letter U. (Chữ U.)

b. Letter P. (Chữ P.)

c. Letter X. (Chữ X.)

d. letter R. (Chữ R.)

e. Letter M. (Chữ M.)

d. Letter J. (Chữ J.)

Lời giải chi tiết:

Bài 6

6. Help the ant find the way out.

(Giúp chú kiến tìm cách ra ngoài.)

Lời giải chi tiết:

Bài 7

7. Let’s sing. 

(Hãy hát.)


Hello. What’s your name? (Xin chào. Tên của bạn là gì?)

My name’s Tommy. T-O-M-M-Y. (Tên của tôi là Tommy. T-O-M-M-Y.)

What’s your name? (Tên của bạn là gì?)

My name’s Lucy. L-U-C-Y. (Tên của tôi là Lucy. L-U-C-Y.)

Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn.)

Nice to meet you, too. (Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

Bài 8

8. Act out. Ask and answer.

(Diễn tả. Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

a. What’s your name? - My name’s Lucy. L-U-C-Y.

(Tên của bạn là gì? - Tên của tôi là Lucy. L-U-C-Y.)

b. What’s your name? - My name’s Tim. T-I-M.

(Tên của bạn là gì? - Tên của tôi là Tim. T-I-M.)

c. What’s your name? - My name’s Rita. R-I-T-A.

(Tên của bạn là gì? - Tên của tôi là Rita. R-I-T-A.)

d. What’s your name? - My name’s Ha Linh. H-A L-I-N-H.

(Tên của bạn là gì? - Tên của tôi là Hà Linh. H-A L-I-N-H.)

Bài 9

9. Interview.

(Phỏng vấn.)

Lời giải chi tiết:

What’s your name? (Tên của bạn là gì?)

My name’s Tim. T-I-M. (Tên của tôi là Tim. T-I-M.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi