Unit: Welcome.

2. Numbers

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9

Bài 1

1. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


Bài nghe:

one (số 1)

two (số 2)

three (số 3)

four (số 4)

five (số 5)

six (số 6)

seven (số 7)

eight (số 8)

nine (số 9)

ten (số 10)

Bài 2

2. Read, write and draw. 

(Đọc, viết và vẽ.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Count, write and say.

(Đếm, viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)


Bài nghe: 

eleven (số 11)

twelve (số 12)

thirteen (số 13)

fourteen (số 14)

fifteen (số 15)

sixteen (số 16)

seventeen (số 17)

eighteen (số 18)

nineteen (số 19)

twenty (số 20)

Bài 5

5. Count and circle. Ask and answer.

(Đếm và khoanh tròn. Hỏi và trả lời.)

What number is it? (Đây là số mấy?) 

It's 11. (Số 11.) 

Lời giải chi tiết:

a. What number is it? -  It’s 11.

(Nó là số mấy? - Nó là số 11.)

b. What number is it? - It’s 14.

(Nó là số mấy? - Nó là số 14.)

c. What number is it? - It’s 18.

(Nó là số mấy? - Nó là số 18.)

d. What number is it? - It’s 19.

(Nó là số mấy? - Nó là số 19.)

Bài 6

6. Connect the dots and say.

(Liên kết các dấu chấm lại với nhau và nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 7

7. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)


Bài nghe:

Hello, Ms Lan. (Xin chào, cô Lan.)

Hi, Rita. (Xin chào, Rita.)

Hi, An. How old are you? (Xin chào, An. Em mấy tuổi?)

I’m five years old. (Em 5 tuổi ạ.)

 

What’s its name? (Tên của nó là gì?)

Its name’s Lucky. (Tên của nó là Lucky.)

Bài 8

8. Listen and write. 

(Nghe và viết.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

a. Hello. What’s its name? (Xin chào. Tên nó là gì vậy?)

    Its name’s Milo. M-I-L-O. (Nó tên là Milo. M-I-L-O.)

b. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuôi rồi?)

    I’m five years old. (Mình 5 tuổi.)

c. Hello. What’s its name? (Xin chào. Tên nó là gì vậy?)

   Its name’s Mon. M-O-N. (Nó tên là Mon. M-O-N.)

d. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuôi rồi?)

   I’m twelve years old. (Mình 12 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

1. Milo

2. 5/five

3. Mon

4. 12/Twelve

Bài 9

9. Let’s say.

(Chúng ta cùng nói.)

My name’s Tommy. I’m eight years old.

(Tên của tôi là Tommy. Tôi 8 tuổi.)

Its name’s Milo.

(Tên của nó là Milo.)

Lời giải chi tiết:

My name’s Thanh. I’m seven years old.

(Tên của tôi là Thanh. Tôi 7 tuổi.)

Its name’s Bingo.

(Tên của nó là Bingo.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi