Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 8 trang 140 Explore Our World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Listen and read. TR: B107

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Fun food!

Look at the picture! What is it? Do you know? Yes, it’s food. Some people play with food. They make

pictures of birds, cats, trees, or faces from food. They can play with these pictures. They can eat them,

too.

Dịch:

Đồ ăn thật vui!

Hãy nhìn vào bức tranh! Nó là gì vậy? Bạn có biết không? Vâng, nó là thức ăn. Một vài người chơi với thức

ăn. Họ làm thành hình con chim, con mèo, cây cối, hay mặt người từ thức ăn. Họ có thể chơi với những

hình thức ăn họ đã làm ra. Họ cũng có thể ăn chúng.

Bài 2

2. Look and read. Check √.

(Nhìn và đọc. Đánh dấu √.)

Lời giải chi tiết:

1. People can make pictures from ___.birdstreesvegetables

  (Người ta có thể làm thành hình từ  ___.)                      con chim            cây cối                    rau củ

2. People don’t ___ food.play with eatwatch

  (Người ta không  ___ thức ăn.)                                    chơi với              ăn                           xem

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

- What’s your favorite food?  (Đồ ăn yêu thích của bạn là gì?)

   Chicken. I like chicken. (Thịt gà. Tôi thích thịt gà.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi