Lesson Six - Unit 10 - SHS Family and Friends 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening Bài 1
Speaking Bài 2
Speaking Bài 3
Writing Bài 4
Writing Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening Bài 1
Speaking Bài 2
Speaking Bài 3
Writing Bài 4
Writing Bài 5

Listening Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen and match. What do you like?

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và nối. Bạn thích gì?

Bài nghe: 

1.

Look at this. It’s a pen pal website.

Oh, great! I want a pen pal.

Look at number 1. This is Khang. He’s from Viet Nam. He likes playing soccer.

I don’t like playing soccer.

Oh, Ok.

2.

Who’s that girl, number 2?

Her name is Young. She’s form South Korea.

What does she like doing?

She likes cooking.

Oh, I don’t like cooking.

3.

Number 3 is Ken. He’s from Japan.

What does he like doing?

He likes fishing.

I like fishing, too. Good. He can be my pen pal.

4.

 I want a pen pal, too.

Look! Number 4 is Maria. She’s from Thai Land.

What does she like doing?

She likes playing chess. Do you like playing chess?

Yes, I do. Maria can be my pen pal.

Great!

Tạm dịch: 

1.

Nhìn này. Là một trang tìm bạn qua thư.

Tuyệt. Mình muốn một người bạn qua thư.

Hãy nhìn vào số 1. Đó là Khang. Cậu ấy đến từ Việt Nam. Cậu ấy thích chơi bóng đá.

Mình thì không thích chơi bóng đá.

À ừ.

2.

Bạn nữ đó là ai vậy, số 2 í?

Tên cô ấy là Young. Cô ấy đến từ Hàn Quốc.

Cô ấy thích làm gì?

Cô ấy thích nấu ăn.

Ồ, mình không thích nấu ăn.

3.

Số 3 là Ken. Cậu ấy đến từ Nhật Bản.

Cậu ấy thích làm gì?

Cậu ấy thích câu cá.

Mình cũng thích câu cá. Cậu ấy có thể trở thành bạn qua thư của mình.

4.

Mình cũng muốn có một người bạn qua thư nữa.

Nhìn này! Số 4 là Maria. Cô ấy đến từ Thái Lan.

Cô ấy thích làm gì?

Cô ấy thích chơi cờ. Cậu có thích chơi cờ không?

Mình có. Maria có thể trở thành bạn qua thư của mình.

Tuyệt! 

 

3. Lời giải chi tiết

1. b

2. a3. c

4. d

Speaking Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Ask and answer.

 

 

2. Phương pháp giải

Hỏi và trả lời.

 

3. Lời giải chi tiết

I want a pen pal. (Mình muốn một người bạn qua thư.) 

What do you like doing? (Cậu thích làm gì?) 

I like fishing. (Mình thích câu cá.) 

Write an email to Lan or Vinh. They like fishing. (Hãy viết thư điện tử cho Lan hoặc Vinh nhé. Họ thích câu cá.)

Speaking Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Talk about your family.

 

 

2. Phương pháp giải

We like playing badminton. My sister likes playing the guitar. 

(Chúng tôi thích chơi cầu lông. Chị gái tôi thích chơi đàn ghi-ta.) 

 

3. Lời giải chi tiết

My brother likes reading comics, playing basketball and playing badminton. (Anh trai tôi thích đọc truyện tranh, chơi bóng rổ và chơi cầu lông.)

My father likes fishing, playing volleyball and playing the guitar. (Bố tôi thích câu cá, chơi bóng chuyền và chơi ghi-ta.). 

My mom likes playing volleyball and badminton. (Cô ấy thích chơi bóng chuyền và chơi cầu lông.)

Writing Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences.

 

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành câu.

 

3. Lời giải chi tiết

Hi! My name ‘s Chaya. I'm eight, and I'm from Cambodia. I like fishing but I don't like playing volleyball. Email me at chaya@mailme.com. Write soon!

Tạm dịch:

Chào! Tên tôi là Chaya. Tôi tám tuổi và tôi đến từ Campuchia. Tôi thích câu cá nhưng tôi không thích chơi bóng chuyền. Gửi email cho tôi tại chaya@mailme.com. Gửi thư lại cho tôi sớm nhé!

Writing Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Write your online pen pal profile.Use the example to help you.

 

2. Phương pháp giải

Viết hồ sơ bạn qua thư trực tuyến của bạn. Sử dụng ví dụ này để giúp bạn!
 

3. Lời giải chi tiết

Hi! My name ‘s Jayla. I'm ten, and I'm from Viet Nam. I like swimming but I don't like playing volleyball. Email me at Jayla@mailme.com. Write soon!

Tạm dịch:

Chào! Tên tôi là Jayla. Tôi mười tuổi, và tôi đến từ Việt Nam. Tôi thích bơi lội nhưng tôi không thích chơi bóng chuyền. Gửi email cho tôi tại Jayla@mailme.com. Gửi thư sớm cho tôi nhé!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi