Trả lời câu hỏi 1 - Mục Vận dụng trang 90

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lời giải phần a
Lời giải phần b

Một khu phố có 200 người lao động, mỗi người làm việc ở trong năm lĩnh vực là Kinh doanh, Sản xuất, Giáo dục, Y tế và Dịch vụ. Biểu đồ trong Hình 2 thông kê tỉ lệ người lao động thuộc mỗi lĩnh vực nghề nghiệp.

Gặp ngẫu nhiên một người lao động của khu phố.

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lời giải phần a
Lời giải phần b

Lời giải phần a

1. Nội dung câu hỏi

Tính xác suất người đó có công việc thuộc lĩnh vực Giáo dục.

 

2. Phương pháp giải

Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau thì xác suất xảy ra biến cố A là tỉ số giữ số kết quả thuận lời cho A và tổng số kết quả có thể xảy ra của phép thử, tức là:

P(A) = Số kết quả thuận lợi : Số kết quả có thể xảy ra.

 

3. Lời giải chi tiết

Vì gặp ngẫu nhiên một người trong 200 người nên 200 kết quả có khả năng xảy ra như nhau.

Số người làm Kinh doanh trong 200 người ở khu phố là:

200.24%=48 (người) 200.24 \%=48 \text { (người) }

Số người làm Y tế trong 200 người ở khu phố là:
200.12%=24 (người) 200.12 \%=24 \text { (người) }

Số người làm Giáo dục trong 200 người ở khu phố là:
200.10%=20 (người) 200.10 \%=20 \text { (người) }

Số người làm Sản xuất trong 200 người ở khu phố là:
200.30%=60 (người) 200.30 \%=60 \text { (người) }

Số người làm Dịch vụ trong 200 người ở khu phố là:
200.24%=48 (người) 200.24 \%=48 \text { (người) }
Gọi $A$ là biến cố người gặp ngẫu nhiên là người làm trong lĩnh vực giáo dục.

Biến cố $A$ xảy ra khi người gặp ngẫu nhiên là người làm trong lĩnh vực giáo dục do đó, số kết quả thuận lợi của biến cố $A$ là 20. Xác suất của biến cố $A$ là:
P(A)=20200=110P(A)=\frac{20}{200}=\frac{1}{10}

Lời giải phần b

1. Nội dung câu hỏi

Tính xác suất người đó có công việc không thuộc lĩnh vực Y tế hay Dịch vụ.

 

2. Phương pháp giải

Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau thì xác suất xảy ra biến cố A là tỉ số giữ số kết quả thuận lời cho A và tổng số kết quả có thể xảy ra của phép thử, tức là:

P(A) = Số kết quả thuận lợi : Số kết quả có thể xảy ra.

 

3. Lời giải chi tiết

Gọi $B$ là biến cố người gặp ngẫu nhiên không thuộc lĩnh vực Y tế hay Dịch vụ do đó, người gặp ngẫu nhiên có thể thuộc lĩnh vực Kinh doanh, Giáo dục hoặc Sản xuất.
Biến cố $B$ xảy ra khi người gặp ngẫu nhiên là người làm trong lĩnh vực Kinh doanh, Giáo dục hoặc Sản xuất do đó, số kết quả thuận lợi của biến cố $B$ là: $48+20+60=128$.
Xác suất của biến cố $B$ là:
P(B)=128200=1625P(B)=\frac{128}{200}=\frac{16}{25}

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi