Ngữ âm

Quy tắc nhấn trọng âm của các từ có tiền tố và hậu tố trong các từ có nhiều hơn 3 âm tiết là gì?

Quy tắc 1. Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính những âm tiết chứa nó: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain

Ví dụ:

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ (adj): đẹp như tranh

Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/ (n): tiếng Việt, người Việt Nam

billionaire /ˌbɪljəˈner/ (n): tỷ phú

Ngoại lệ: committee, employee,… có trọng âm không nằm ở các đuôi trên

Quy tắc 2. Các từ có hậu tố là -ic,-ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -icy -> Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó

Ví dụ:

variety /vəˈraɪəti/ (n): sự đa dạng

magician /məˈdʒɪʃn/ (n): ảo thuật gia

hideous /ˈhɪdiəs/ (adj): xấu xí, ghê rợn

privacy /ˈpraɪvəsi/ (n): sự riêng tư

Quy tắc 3. Những từ có tận cùng là: -gy, -cy, -ity, -phy, -al, -graphy, -ate -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên

Ví dụ:

international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ (adj): mang tầm quốc tế

technology /tekˈnɑːlədʒi/ (n): công nghệ

choreography /ˌkɔːriˈɑːɡrəfi/ (n): biên đạo

negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/ (v): đàm phán

immediate /ɪˈmiːdiət/ (adj): ngay lập tức

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (n): địa lý

Quy tắc 4. Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi: -ment, -ship, -hood, -ing, -ful, -able, -ous, -less -ness, -er/or

Ví dụ:

move – movement /ˈmuːvmənt/ (n): chuyển động

meaning – meaningful /ˈmiːnɪŋfl/ (adj): có ý nghĩa

humor – humorous /ˈhjuːmərəs/ (adj): hài hước

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi