Vocabulary & Grammar - Unit 1: Hobbies - SBT Tiếng Anh 7 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Look at the picture and find the words in the puzzle. The words can go across or down.

(Nhìn vào bức tranh và tìm các từ trong câu đố. Các từ có thể đi ngang hoặc đi dọc.)

Lời giải chi tiết:

1. yoga

2. flowers (bông hoa)

3. swimming (bơi)

4. doll (búp bê)

5. camping (cắm trại)

6. models (mô hình)

7. football (quả bóng đá)

8. games (trò chơi)

9. toys (đồ chơi)

10. judo (võ judo)

Bài 2

2. Complete the table with the words from 1. One word can go with more than one verb. Then add ONE more word to each list.

(Hoàn thành bảng với các từ ở bài 1. Một từ có thể đi với nhiều hơn một động từ. Sau đó, thêm MỘT từ nữa vào mỗi danh sách.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

3. Look at the pictures and complete the sentences.

(Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các câu.)

Phương pháp giải:

enjoy/like/love + V-ing : thích làm gì 

hate + V-ing: ghét làm gì

Lời giải chi tiết:

1. She enjoys cooking.

(Cô ấy thích nấu ăn.)

2. They like doing exercise

(Họ thích tập thể dục.)

3. My sister loves building doll houses.

(Em gái của tôi thích làm nhà búp bê.)

4. My brother hates collecting stamps.

(Em trai tôi ghét sưu tầm những con tem.)

5. My uncle doesn’t like singing.

(Chú tôi không thích hát.)

Bài 4

3. Look at the pictures and complete the sentences.

(Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các câu.)

Phương pháp giải:

enjoy/like/love + V-ing : thích làm gì 

hate + V-ing: ghét làm gì

Lời giải chi tiết:

1. She enjoys cooking.

(Cô ấy thích nấu ăn.)

2. They like doing exercise

(Họ thích tập thể dục.)

3. My sister loves building doll houses.

(Em gái của tôi thích làm nhà búp bê.)

4. My brother hates collecting stamps.

(Em trai tôi ghét sưu tầm những con tem.)

5. My uncle doesn’t like singing.

(Chú tôi không thích hát.)

Bài 5

5. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets. Use the present simple or present continuous.

(Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của động từ trong ngoặc. Sử dụng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.)

My cousin, Mi, (1. love) ______ cooking. She (2. not go) ______ to any cooking class. She (3. learn) ________ to cook from her mum, and sometimes she (4. get) ______ recipes from the Internet. She (5. share) ________ this hobby with her sister. I (6. enjoy) _______ cooking too, so Mi and I usually (7. make) _______ pizza together when we (8. meet) _______ at the weekend.

Phương pháp giải:

Toàn bộ bài đọc đều miêu tả về sở thích nên dùng thì hiện tại đơn cho tất cả động từ. 

- Khẳng định: S + V/ Vs/es

- Phủ định: S + don’t / doesn’t + V

Lời giải chi tiết:

 

 

Giải thích:

(1) Chủ ngữ “my cousin” (chị họ) số ít nên động từ thêm “s” => loves

(2) Chủ ngữ “she” số ít nên dạng phủ định dùng trợ động từ “does” => doesn’t go 

(3), (4), (5) Chủ ngữ “she” số ít nên dạng khẳng định động từ thêm “s” => learns - gets - shares

(6) Chủ ngữ “I” + động từ giữ nguyên => enjoy 

(7) “Mi and I” là chủ ngữ số nhiều nên động từ giữ nguyên => make

(8) “we” là chủ ngữ số nhiều nên động từ giữ nguyên => meet

My cousin, Mi, (1) loves cooking. She (2) doesn’t go to any cooking class. She (3) learns to cook from her mum, and sometimes she (4) gets recipes from the Internet. She (5) shares this hobby with her sister. I (6) enjoy cooking too, so Mi and I usually (7) make pizza together when we (8) meet at the weekend.

Tạm dịch:

Dì của tôi thích nấu ăn. Dì ấy không đi đến bất kì lớp học nấu ăn nào. Dì ấy học từ mẹ của Dì và thỉnh thoảng Dì lấy công thức ở trên mạng. Dì chia sẻ sở thích này với em của Dì. Tôi cũng thích nấu ăn, bởi vậy Mi và tôi thường xuyên làm pizza cùng nhau khi chúng tôi gặp nhau vào cuối tuần.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi