Vocabulary in action - Unit 10 - Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 4

Bài 1

 1. Use the glossary to find:

(Sử dụng bảng thuật ngữ để tìm:)

1. Five jobs in which you spend a lot of time working outdoors builder,…

2. Three jobs you need to be creative architect,…

3. Four jobs for which you have to wear a uniform firefighter, …

4. Two places where people work call centre, …

Lời giải chi tiết:

1. Farmer, fruit picker, tour guide, postman/ woman.

2. Architect, artist, chef.

3. Firefighter, pilot, police officer, postman/ woman.

4. Call centre, college.

Bài 2

2. In pairs, say how you feel about the ideas below. Use an adjective and a preposition.

(Theo cặp, hãy nói cảm nhận của bạn về những ý kiến dưới đây. Sử dụng một tính từ và một giới từ.)

Doing grammar exercises     reading about celebrities

Cheating in tests     giving presentation

Learning languages    wearing school uniform

- I’m (not) keen on/ fond of …

- I’m brilliant at/ good at …

- I’m (really) bad at …

- I’m (not) afraid of …

Lời giải chi tiết:

I am fond of doing grammar exercises.

I am afraid of cheating in tests.

I am not keen on reading about celebrities.

I am really bad at giving presentation.

I am fond of learning languages.

I am not keen on wearing school uniform.

Bài 3

3. Complete the text with suitable words.

(Hoàn thành văn bản với các từ thích hợp.)

I spend a long time studying 1for exams. But something always goes wrong on the day I 2_____the exam. The worst thing is when I have to 3_____ an essay. After that there’s the horrible wait to 4_____ the results.

Lời giải chi tiết:

2. take       

3. write    

4. get

Bài 4

4a. Listen to the underlined letter(s) in each word and decide which sound you hear.

(Nghe (các) chữ cái được gạch chân trong mỗi từ và quyết định âm thanh bạn nghe được.)


cheat  chef  college  electrician  dangerous

gymnasium  journalist  language  politician

receptionist  soldier  teacher

Lời giải chi tiết:

1//

2//

3//

College

dangerous

gymnasium

journalist

language

soldier

Chef

Electrician

politician

 

politician

teacher

Bài 4

4b. Listen and check.

(Nghe và kiểm tra.)


Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi