Writing: An opinion essay - Unit 6 - SBT Friends Plus 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Write the words in the order that we use them in essays. Two words have the same meaning.

1 ……………………………………………

2 ……………………………………………

3 ……………………………………………

2. Phương pháp giải

Viết các từ theo thứ tự chúng ta sử dụng chúng trong bài luận. Hai từ có cùng một ý nghĩa.

3. Lời giải chi tiết

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Complete the paragraph with three of the words in exercise 1.

In my opinion, school uniforms are a good thing for many reasons. 1 …………., I believe everyone should look smart at school. 2 ………….., if students have to wear a uniform, everyone's clothes are the same. This stops students from looking richer or poorer than others. 3 ………….., I think it encourages students to obey the rules and feel part of the school community.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành đoạn văn với 3 từ ở bài tập 1.

3. Lời giải chi tiết

Đoạn văn hoàn chỉnh:

In my opinion, school uniforms are a good thing for many reasons. 1 Firstly, I believe everyone should look smart at school. 2 Secondly, if students have to wear a uniform, everyone's clothes are the same. This stops students from looking richer or poorer than others. 3 Finally / Lastly, I think it encourages students to obey the rules and feel part of the school community.

Tạm dịch:

Theo tôi, đồng phục học sinh là một điều tốt vì nhiều lý do. 1 Đầu tiên, tôi tin rằng mọi người nên tỏ ra thông minh khi đến trường. 2 Thứ hai, nếu học sinh phải mặc đồng phục thì quần áo của mọi người đều giống nhau. Điều này ngăn cản sinh viên trông giàu hơn hoặc nghèo hơn những người khác. 3 Cuối cùng / Cuối cùng, tôi nghĩ nó khuyến khích học sinh tuân thủ nội quy và cảm thấy mình là một phần của cộng đồng nhà trường.

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Replace the bold words with the phrases.

In the UK, students have to wear a uniform to most schools. But are school uniforms really a good idea?

For me, school uniforms are a bad idea.  1 I think most children aren't comfortable when they have to wear formal clothes. 2 Because of this, they might enjoy school less, and 3 then they have more problems with their studies. Secondly, uniforms are usually more expensive than ordinary clothes. Some parents can't afford them.

4 Considering these things, uniforms are unpopular and can cost too much. 5 In the end, I would prefer not to have a uniform in schools.

In my opinion

1 ……………………………………………

2 ……………………………………………

3 ……………………………………………

4 ……………………………………………

5 ……………………………………………

2. Phương pháp giải

Tạm dịch:

Ở Anh, học sinh phải mặc đồng phục ở hầu hết các trường học. Nhưng liệu đồng phục học sinh có thực sự là ý tưởng hay?

Đối với tôi, đồng phục học sinh là một ý tưởng tồi. 1 Tôi nghĩ hầu hết trẻ em đều không thấy thoải mái khi phải mặc quần áo trang trọng. 2 Vì điều này, các em có thể ít thích đi học hơn và 3 sau đó các em gặp nhiều vấn đề hơn trong học tập. Thứ hai, đồng phục thường đắt hơn quần áo thông thường. Một số cha mẹ không đủ khả năng chi trả.

4 Xem xét những điều này, đồng phục không được ưa chuộng và có thể tốn kém. 5 Cuối cùng, tôi thích không có đồng phục ở trường hơn.

3. Lời giải chi tiết

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Write an opinion essay with this title:

Should all secondary school students have work experience in the real world?

(Tất cả học sinh trung học có nên trải nghiệm việc làm trong thế giới thực không?)

Think about the following things: (Hãy suy nghĩ về những điều sau đây:)

• Do any students in your school have work experience now?

(Hiện tại trường bạn có học sinh nào đi làm thêm không?)

• What types of work experience could you do?

(Bạn có thể làm những loại kinh nghiệm làm việc nào?)

• What are the advantages of work experience?

(Ưu điểm của kinh nghiệm làm việc là gì?)

• Are there any problems with work experience?

(Có vấn đề gì về kinh nghiệm làm việc không?)

Use the essay in exercise 3 to help you. Include ordering expressions and the phrases on this page.

(Hãy sử dụng bài luận ở bài tập 3 để giúp bạn. Bao gồm các biểu thức đặt hàng và các cụm từ trên trang này.)

2. Phương pháp giải

Hãy viết một bài văn bày tỏ quan điểm với tiêu đề

3. Lời giải chi tiết

Nowadays, many high school students want to be more independent, want to earn more living income and accumulate more experience while still in school. However, you are still confused and wondering whether "should high school students experience real-world employment?"

First, working part-time brings our students many benefits. It helps us have more income to help our parents, and learn how to manage money and time.

Second, working part-time helps us practice confidence, problem-solving ability and teamwork ability.

Because of the above benefits, many of my friends are now working part-time at fast food restaurants or at small companies. However, sometimes because they do not have much experience in finding a job, many people are deceived or some people cannot arrange time for studying, causing their achievements to decline. This makes many parents not want their children to participate in real-world jobs.

In short, everything has two sides. Therefore, you need to arrange your time and prepare the knowledge and skills to work and study most effectively.

Tạm dịch:

Hiện nay, nhiều học sinh THPT muốn tự lập hơn, muốn kiếm thêm thu nhập đủ trang trải cuộc sống và tích lũy thêm kinh nghiệm khi còn đi học. Tuy nhiên, bạn vẫn còn bối rối và băn khoăn không biết “học sinh cấp 3 có nên trải nghiệm việc làm thực tế hay không?”

Thứ nhất, làm việc bán thời gian mang lại cho sinh viên nhiều lợi ích. Nó giúp chúng ta có thêm thu nhập để giúp đỡ bố mẹ, đồng thời học cách quản lý tiền bạc và thời gian.

Thứ hai, làm việc bán thời gian giúp chúng ta rèn luyện sự tự tin, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Chính vì những lợi ích trên nên nhiều người bạn của tôi hiện đang làm việc bán thời gian ở các quán ăn nhanh hoặc ở các công ty nhỏ. Tuy nhiên, đôi khi vì chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc nên nhiều người bị lừa hoặc một số người không sắp xếp được thời gian cho việc học khiến thành tích của họ sa sút. Điều này khiến nhiều bậc cha mẹ không muốn con mình tham gia vào các công việc thực tế.

Tóm lại cái gì cũng có hai mặt. Vì vậy, bạn cần sắp xếp thời gian và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để làm việc và học tập hiệu quả nhất.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi