6. Writing - Unit 9 trang 102 Tiếng Anh 12

Đề bài

THE SAHARA DESERT

Study the information in the table below and write a composition about the Sahara Desert.

(Nghiên cứu thông tin ở bản dưới đây và viết nội bài luận về sa mạc Sahara.)

General information

Location

- largest desert in the world

- in northern Africa

- extends from the Atlantic Ocean eastward past the Red Sea to Iraq

- lies largely in Morocco. Algeria. Tunisia, Libya, Egypt, Mauritania, Mali. Niger and Sudan

Area

- total area: more than 9,065.000 sq km

- 1,610 km wide and about 5,150 km long from east to west

Natural

features

- arid land, dry climate (moisture is almost totally absent), very hot in summer and very cold in winter

- few oases exist

- sandy land and large dunes of sand

- tableland with an average elevation from 400 to 500 m

Trees and animals

- few forms of animal and vegetable life

- main trees: cactus, the date palm, and a form of acacia

- main animals: gazelle, antelope, fox, jackal, camel

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

Thông tin chung 

Địa điểm 

- sa mạc lớn nhất trên thế giới

- ở Bắc Phi

- kéo dài từ Đại Tây Dương về phía đông qua Biển Đỏ đến Irac

- Phần lớn nằm ở Ma-rốc. Algeria. Tunisia, Libya, Ai Cập, Ma ríttania, Mali. Niger và Sudan

Khu vực 

- Tổng diện tích: hơn 9.065.000 km2

- rộng 1.610 km và dài 5.150 km từ Đông sang Tây

Đặc trưng thiên nhiên 

- đất khô cằn, khí hậu khô (hơi ẩm hầu như vắng mặt), rất nóng vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông

-Có ít ốc đảo

- cát và cát cát lớn

- vùng đất có độ cao trung bình từ 400 đến 500 m

Cây và động vật 

- Một vài hình thức sống động vật và thực vật

- Cây chính: cây xương rồng, cây cọ ngày, và một loại cây keo

- động vật chính: linh dương, linh dương, cáo, chó rừng, lạc đà

Lời giải chi tiết

The Sahara Desert, the largest desert in the world, is located in the northern Africa and occupied approximately 10 percent of the African continent

From the Atlantic Ocean in the west, the Sahara Desert stretches across Africa to the Red Sea and down to the highlands of Ethiopia, covering an area of 9,100 000 square kilometres, 1,610 kilometres wide and about 5,150 kilometres long from east to west.

The Sahara is one of the hottest  region in the world, with arid land, and dry climate. In the hottest months, temperatures can rise over 50°c, and temperatures can fall below freezing point in winter. A single daily variation is from -0,5° c to 37,5°c. The Sahara is also extreme windy, which creates dust devils which can make the temperatures even hotter.

The surface of the desert ranges from large areas of sand dunes to stone plateaus, gravel plains, dry valleys and salt flats. People, can find some tablelands with an average elevation from 400 to 500 metres. Very few forms of animal and vegetable life can be seen in the Sahara. Plants and animals of the Sahara are more threatened by desiccation than the fauna and flora in other parts. The main trees can be seen are cactus, date palm and a form of Acacia.

In the vast area of sand and wind, people can find some species of mammals such as desert antelopes, gazelle, fox and jackal. Besides, there are some species of birds and reptiles.

The Sahara Desert is not well-protected. Unless people take appropriate measures to preserve, the flora and fauna of the Sahara is critically threatened with extinction.

Tạm dịch:

Sa mạc Sahara, sa mạc lớn nhất trên thế giới, nằm ở phía bắc châu Phi và chiếm khoảng 10% lục địa châu Phi Từ Đại Tây Dương ở phía tây, sa mạc Sahara trải dài qua châu Phi đến Biển Đỏ và xuống vùng cao nguyên của Ethiopia, có diện tích 9.100.000 km2, rộng 1.610 kilômét và khoảng 5.150 cây số dài từ đông sang tây.  

Sahara là một trong những vùng nóng nhất trên thế giới, với đất khô cằn, và khí hậu khô. Trong những tháng nóng nhất, nhiệt độ có thể tăng trên 50 ° C và nhiệt độ có thể giảm xuống dưới điểm đông vào mùa đông. Một biến thể duy nhất hàng ngày từ -0,5 ° c đến 37,5 ° c. Sahara cũng cực kỳ lộng gió, tạo ra quỷ bụi khiến nhiệt độ thậm chí còn nóng hơn.    

Bề mặt của sa mạc bao gồm từ các khu vực rộng lớn của cồn cát đến cao nguyên đá, đồng bằng sỏi, thung lũng khô và căn hộ muối. Con người, có thể tìm thấy một số lá cờ có độ cao trung bình từ 400 đến 500 mét. Rất ít hình thức cuộc sống động vật và thực vật có thể được nhìn thấy ở Sahara. Cây cối và động vật của Sahara bị đe dọa bởi sự khô hạn hơn các động vật và thực vật ở các bộ phận khác. Cây chính có thể được nhìn thấy là cây xương rồng, ngày cọ và một dạng Keo.  

Trong khu vực rộng lớn của cát và gió, người ta có thể tìm thấy một số loài động vật có vú như linh dương sa mạc, linh dương, cáo và chó rừng. Ngoài ra còn có một số loài chim và bò sát. 

Sa mạc Sahara không được bảo vệ tốt. Trừ khi mọi người có biện pháp thích hợp để bảo vệ, hệ thực vật và động vật ở Sahara đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự tuyệt chủng.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi