Đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn Toán lớp 10 - THPT Thạch Thành 1 - Tỉnh Thanh Hóa

 • Toán Học

 • Lớp 10

 • 2023

 • Thanh Hóa

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn Toán lớp 10 - THPT Thạch Thành 1 - Tỉnh Thanh Hóa

  Câu 1. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $\overrightarrow u=\overrightarrow i+3\overrightarrow j$ và $\overrightarrow v=(2;-1).$ Tính $\overrightarrow u.\overrightarrow v.$ $A_F\overrightarrow u.\overrightarrow v=-1.$ $B.\overrightarrow u.\overrightarrow v=1.$ $C.\overrightarrow u.\overrightarrow v=(2;-3).$ $D.\overrightarrow u.\overrightarrow v=5\sqrt2.$ Câu 2. Trong các câu sau đây câu nào không phải là mệnh đề? A. Học lớp 10 thật vui! B. Pleiku là thành phố của Gia Lai. $C.2+3=6.$ D. Một năm có 365 ngày. Câu 3. Phân tích vectơ $\overrightarrow a=(-4;0)$ theo hai vectơ đơn vị ta được: $A.\overrightarrow a=-4\overrightarrow i+\overrightarrow j.$ $B.\overrightarrow a=-\overrightarrow i+4\overrightarrow j.$ $C.\overrightarrow a=-4\overrightarrow j.$ $D.\overrightarrow a=-4\overrightarrow i.$ Câu 4. Cho tập hợp $A=\{1;2;3\}.$ Tập hợp nào sau đây không phải là tập con của tập A ? $A.\{1;2;3\}.$ $B.\{2;3;4\}.$ $C.\emptyset.$ D. A. Câu 5. Cho mẫu số liệu sau: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 6. Cho $0^0<\alpha<90^0.$ Khẳng định nào sau đây đúng? $A.sin(90^0-\alpha)=-cos\alpha.$ $B.tan(90^0-\alpha)=-cot\alpha.$ $C.cot(90^0-\alpha)=-tan\alpha.$ $D.cos(90^0-\alpha)=sin\alpha$ Câu 7. Cho $A=\{1,2,3,5,7\},B=\{2,4,5,6,8\}$ Tập hợp $A\cap B$ là: $A.\{2;5\}.$ $B.\{1;2;3;4;5;6;7;8\}.$ $C.\{2\}.$ $D.\{5\}.$ Câu 8. Cho tam giác ABC có $BC=a,AC=b,AB=c.$ Khi đó diện tích S của tam giác ABC là $A.S=ab.sinC.$ $B.S=\frac12bc.cosC.$ $C.S=\frac12ab.sinC.$ $D.S=\frac12ab.cosC.$ Câu 9. Kết quả làm tròn của số $\pi=3,1415926...$ đến hàng phần nghìn là A. 3,141. B. 3,14. C. 3,142. D. 3,1416. Câu 10. Giá trị của $cos30^0+sin60^0$ bằng bao nhiêu? $A.\frac{\sqrt3}2.$ $B.\sqrt3.$ C. 1. $D.\frac{\sqrt3}3.$

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi