Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Quang Trung - Tỉnh Hải Dương

 • Toán Học

 • Lớp 10

 • 2023

 • Hải Dương

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Quang Trung - Tỉnh Hải Dương

  Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy , cho $A(5;2),B(10;8).$ Toạ độ của $\overrightarrow{AB}$ là $A.(5;6).$ $B.(50;16).$ $C.(2;4).$ $D.(15;10).$ Câu 2. Phần không bị gạch chéo ở hình bên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây? $A.\left\{\begin{array}lx\leq0\\3x+2y\geq6\end{array}\right.$ $B.\left\{\begin{array}ly\geq0\\3x+2y-6\geq0\end{array}\right.$ $C.\left\{\begin{array}lx\geq0\\3x+2y-6\geq0\end{array}\right.$ $D.\left\{\begin{array}ly\geq0\\2x+3y\leq6\end{array}\right.$ Câu 3. Trong mặt phẳng OOxy , cho $\overrightarrow a=(-1;2),\overrightarrow b=(5;-7).$ Toạ độ của $\overrightarrow a+\overrightarrow b$ là $A.(-6;9).$ $B.(6;9).$ $C.(-5;-14).$ $D.(4;-5).$ Câu 4. Cho a vàà B là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai $A.cot\alpha=cot\beta.$ $B.cos\alpha=-cos\beta.$ $C.sin\alpha=sin\beta.$ $D.tan\alpha=-tan\beta.$ Câu 5. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng? $A.\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}.$ $B.\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}.$ $C.\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OC}.$ $D.\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}.$ Câu 6. Trong các khẳng định sau,khẳng định nào sai? $A.cos40^0=sin50^0.$ $B.sin40^0=cos50^0.$ $C.cos40^0=cos50^0.$ $D.cos70^0=sin20^0.$ Câu 7. Vectơ có điểm đầu là A , điểm cuối là B được kí hiệu là: $A.\overrightarrow{AB}.$ $B.|\overrightarrow{AB}|.$ C. AB $D.\overrightarrow{BA}.$ Câu 8. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng với mọi điểm A,,B,C bất kì? $A.\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}.$ $B.\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}.$ $C.\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}.$ $D.\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}.$ Câu 9. Điểm kiểm tra học kì môn Toán của các bạn Tổ 1, Tổ 2 lớp 10A được cho như sau: Goi $R_1,R_2$ lần lượt là các khoảng biến thiên của tổ 1 và tổ 2. $R_1-R_2$ bằng $A.-6.$ B. 6. $B.6.$ $C.-2.$ D. 2.

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi