Đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn Toán lớp 10 - Trung Tiểu học Việt Anh 2 - Tỉnh Bình Dương

 • Toán Học

 • Lớp 10

 • 2023

 • Bình Dương

 • Có đáp án
 • Tải về

  Đề bài

  Đáp án

  Đáp án đang được cập nhật

  Chia sẻ đề thi ngay thôi

  Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn Toán lớp 10 - Trung Tiểu học Việt Anh 2 - Tỉnh Bình Dương

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu; mỗi câu 0.2 điểm) Câu 1. Cho hai vectơ $\overrightarrow a$ và $\overrightarrow b$ đều khác $\overrightarrow0.$ Tích vô hướng của $\overrightarrow a$ và $\overrightarrow b$ là $A.\overrightarrow a.\overrightarrow b=-|\overrightarrow a|.|\overrightarrow b|.$ $B.\overrightarrow a.\overrightarrow b=|\overrightarrow a|.|\overrightarrow b|.sin(\overrightarrow a,\overrightarrow b).$ $C.\overrightarrow a.\overrightarrow b=|\overrightarrow a|.|\overrightarrow b|.$ $D.\overrightarrow a.\overrightarrow b=|\overrightarrow a|.|\overrightarrow b|.cos(\overrightarrow a,\overrightarrow b).$ Câu 2. Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 3. Khi đó, độ dài $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$ là $A.\sqrt3.$ $B.\frac{3\sqrt2}2.$ $C.3\sqrt2.$ D. 3. Câu 3. Cho $\overrightarrow a=-3\overrightarrow b$ và $|\overrightarrow b|=2.$ Độ dài vectơ $\overrightarrow a$ là $A.|\overrightarrow a|=-2.$ $B.|\overrightarrow a|=6.$ $C.|\overrightarrow a|=-6.$ $D.|\overrightarrow a|=2.$ Câu 4. Tại một trung tâm Tiếng Anh, nếu điểm trung bình của 5 bài kiểm tra của học viên lớn hơn hoặc bằng 8,5 thì học viên sẽ được giảm 30% học phí. Thành đã làm 4 bài kiểm tra với các điểm số 9,4; 8,2; 7,8 và 8. Hỏi bài kiểm tra cuối cùng Thành phải đạt ít nhất bao nhiêu điểm để được giảm 30% học phí. A. 8,9. B. 9,1. C. 9,2. D. 9,3. Câu 5. Cho hình vuông ABCD . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? $A.(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{DA})=135^0.$ $B.(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})=90^0.$ $C.(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD})=45^0.$ $D.(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CA})=45^0.$ Câu 6. Cho ba vectơ $\overrightarrow a,\overrightarrow b$ và ở khác vectơ - không. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? $A.\overrightarrow a+(-\overrightarrow a)=\overrightarrow0.$ $B.\overrightarrow0+\overrightarrow a=\overrightarrow0.$ $C.\overrightarrow a+\overrightarrow b=\overrightarrow b+\overrightarrow a.$ $D.(\overrightarrow a+\overrightarrow b)+\overrightarrow c=\overrightarrow a+(\overrightarrow b+\overrightarrow c).$ Câu 7. Cho đoạn thẳng AB vàđiểm tuộc AB sao choo $AN=\frac15AB.$ Biết $\overrightarrow{NA}=k\overrightarrow{NB},$ tìm k $A.k=-4.$ $B.k=-\frac14.$ $C.k=\frac14.$ $D.k=4.$

  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi