3. Bài 25. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1
Câu 1 2
Câu 1 3
Câu 1 4
Câu 1 5
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản? Đối tượng của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là. Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là. Khí hậu ảnh hưởng mạnh đến.
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1
Câu 1 2
Câu 1 3
Câu 1 4
Câu 1 5
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Câu 1 1

Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản?

A. cung cấp lương thực, thực phẩm và lâm sản cho nhu cầu xã hội

B. tạo việc làm và thu nhập cho người dân

C. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở mỗi quốc gia

D. giữ gìn cân bằng sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đóng vai trì quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người, bao gồm:

Cung cấp lương thực, thực phẩm và lâm sản cho nhu cầu xã hội; cung cấp nguyên liệu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất ra các mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn ngoại tệ cho đất nước

Tạo việc làm và thu nhập cho người dân

Góp phân khai thác tốt các điều kiện sẵn có về tự nhiên, kinh tế - xã hội ở mỗi vùng, quốc gia

Giữ gìn cân bằng sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

=> Đáp án lựa chọn là C

Câu 1 2

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là

A. cây trồng và vật nuôi

B. đất đai

C. nông sản

D. máy móc

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp, lân nghiệp, thủy sản là cây trồng và vật nuôi

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 1 3

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

A. sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người

B. chủ yếu tạo ra sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ

C. sản xuất theo lối quảng canh để không ngừng tăng sản xuất

D. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa

=> Đáp án lựa chọn là D

Câu 1 4

Khí hậu ảnh hưởng mạnh đến

A. quy mô, phương hướng sản xuất

B. cơ cấu sản xuất, mùa vụ và tính ổn định trong sản xuất

C. quy mô, cơ cấu và năng suất cây trồng, vật nuôi

D. sự phân bố và quy mô của hoạt động sản xuất

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Khí hậu với các yếu tố như chế độ nhiệt, ẩm, yếu tố thời tiết,…sẽ tác động đến cơ cấu sản xuất, mùa vụ và tính ổn định trong sản xuất

=> Đáp án lựa chọn là B

Câu 1 5

Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ nông sản?

A. Dân cư

B. Nguồn lao động

C. Điều kiện tự nhiên

D. Khoa học – công nghệ

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Dân cư với các yếu tố như quy mô dân số, cơ cấu dân số, mật độ dân số,…tác động rất lớn đến thị trường tiêu thụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

=> Đáp án lựa chọn là A

Câu 2

Dựa vào nội dung trong SGK, em điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (….) để hoàn thành đoạn thông tin sau

Đất trồng là…………chủ yếu của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp………….là tư liệu sản xuất của ngành thủy sản. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thường có tính……………, chịu tác động của……………..Vì vậy cần phải xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí,……………..sản xuất, phát triển các hoạt động…………….nông nghiệp.

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục I

Lời giải chi tiết:

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích mặt nước là tư liệu sản xuất của ngành thủy sản. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thường có tính mùa vụ, chịu tác động của điều kiện tự nhiên. Vì vậy cần phải xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí đa dạng hóa sản xuất, phát triển các hoạt động dịch vụ.nông nghiệp.

Câu 3

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản dưới đây

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Những nhận định sau đây về các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

1. Đ

2. S

3. Đ

4. Đ

5. S

Câu 5

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với các ý ở cột B

 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin mục II

Lời giải chi tiết:

1- e, 2 – d, 3 – a, 4 - c, 5 - b

Câu 6

Sưu tầm thông tin về vai trò của ngành thủy sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

Phương pháp giải:

- Sưu tầm thông tin qua mạng internet, sách, báo

Lời giải chi tiết:

Ngành Thủy sản hiện nay là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng. Thương hiệu thủy sản Việt Nam không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được đón nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Ngành thủy sản cung cấp nguồn thực phẩm cho dân cư và nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ, ngoài ra việc đánh bắt thủy sản xa bờ góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo cho đất nước và tạo việc làm cho người dân vùng ven biển.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi