1. Bài tập cuối tuần 15 - Đề 2

Đề bài

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

 a)   185  +  20  ×  2 

     = ……………………    

     = ……………………   

b)   119  :  7  –  5

     = ……………………    

     = …………………… 

c)   40  ×  6  –  179

     = ……………………    

     = …………………… 

d)  201  –  81  :  9

     = ……………………    

     = …………………… 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Giá trị của biểu thức 375 : 5 + 129  là:

A. 200                                            B. 204

C. 214                                            D. 240

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Tìm \(x\):

a)   \(x\) :  7  × 5   =  105

      ……………………

      ……………………

      ……………………

      ……………………

b)   \(x\) × 8  =  405 – 189

      ……………………

      ……………………

      ……………………

      ……………………

Bài 5: Số ?  

Bài 6: Một tổ công nhân phải trồng 258 cây và tổ đã trồng được \(\dfrac{1}{6}\) số cây đó. Hỏi tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Lời giải chi tiết

Bài 1: 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước; phép tính cộng, trừ sau.

Cách giải:

a)   185  + 20  ×  2 

      =  185  +  40

      =      225

b)   119  :  7  –  35

      =   17   –  5

      =       12

c)   40  ×  6  –  179 

     =  240   –  179

     =          61

d)  201  –  81  :  9

     =  201  –   9

     =       192

Bài 2: 

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính cộng và phép tính chia thì thực hiện phép tính chia trước, phép tính cộng sau

Cách giải:

        375  :  5  +  129 

        =    75    +  129

        =         204

=> Đáp án cần chọn là B.

Bài 3: 

Phương pháp giải:

- Thêm 4 đơn vị: lấy số đó  +  4 ;

- Gấp 4 đơn vị : lấy số đó  ×  4 ;

- Bớt 4 đơn vị : lấy số đó  –  4 ;

- Giảm 4 lần : lấy số đó  :  4.

Cách giải:

Bài 4: 

Phương pháp giải:

Xác định vai trò của \(x\) trong phép tính (số bị chia, thừa số), sau đó tìm \(x\) dựa vào các quy tắc:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

      a)  \(x\) :  7  × 5   =  105

           \(x\) :  7          =  105  :  5

           \(x\) :  7          =      21

           \(x\)                =  21   ×  7

          \(x\)                 =     147

     b)   \(x\)   ×  8  =  405  –  189

           \(x\)    ×  8  =       216

           \(x\)            =   216  :  8

           \(x\)             =       27

Bài 5: 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Tích  =  Thừa số   ×  Thừa số

- Thừa số chưa biết = Tích  :  Thừa số đã biết

Cách giải:

Bài 6: 

Phương pháp giải:

- Tìm số cây tổ công nhân đã trồng được ta lấy số cây tổ đó phải trồng chia cho 6.

- Tìm số cây còn lại mà tổ đó phải trồng ta lấy số cây tổ đó phải trồng trừ đi số cây đã trồng được.

Cách giải:

Số cây tổ công nhân đã trồng được là:

258  :  6 = 43 (cây)

Số cây mà tổ đó còn phải trồng là:

258 – 43 = 215 (cây)

                    Đáp số: 215 cây.

Fqa.vn
Bình chọn:
4.7/5 (178 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi