2. Bài tập cuối tuần 11 - Đề 2

Đề bài

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính \(48,75 - 8,75 - 12,5 - 7,5 = ?\)

A. 60 B. 42 C. 24 D. 20

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một số thêm 5,7 thì bằng 23,64 thêm 8,15. Số đó là:

A. 26,9 B. 37,49
C. 26,09 D. 21,19

Bài 3: Trung bình cộng của ba số là 21. Số thứ nhất là 23,57. Số thứ hai là 14,92. Số thứ ba là:

A. 3,51B. 24,51C. 24,15

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(68,75-24,36-15,64;\)

…………………………

…………………………

…………………………

b) \(46-38,29+18,29\)

…………………………

…………………………

…………………………

c) \(18,71-9,24+19,29-6,76;\)

…………………………

…………………………

…………………………

d) \(21,19-15,65-4,19-24,35\)

…………………………

…………………………

…………………………

Bài 5: Tìm \(x\):

a) \(105,78+x+5,62 =120,23;\)

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

b) \(156,27-x=72,94+61,3\)

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

Bài 6: Một cửa hàng trong một ngày bán được 6 tạ rưỡi gạo. Buổi sáng bán được 2,25 tạ gạo; buổi chiều bán kém buổi tối 25 kg gạo. Hỏi buổi chiều và buổi tối bán được bao nhiêu tạ gạo?m

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….......

Lời giải chi tiết

 

Bài 1:

Phương pháp giải: Áp dụng quy tắc tính cộng trừ số thập phân, tính nhanh nếu có thể để giải quyết bài toán.

Cách giải:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}48,75 - 8,75 - 12,5 - 7,5\\ = \left( {48,75 - 8,75} \right) - \left( {12,5 + 7,5} \right)\\ = 40 - 20 = 20\end{array}\)

Vậy đáp án đúng là D.

Bài 2:

Phương pháp giải: Theo đề bài, ta có:

Số cần tìm \( + 5,7 = 23,64 + 8,15\)

Muốn tìm số cần tìm ta lấy tổng 2 số bên phải trừ đi số hạng bên trái.

Cách giải: 

Số cần tìm là:

\(23,64 + 8,15 - 5,7 = 26,09\)

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Tổng ba số = trung bình cộng nhân 3

→ Số thứ ba = tổng ba số - số thứ nhất – số thứ hai.

Cách giải:

Tổng của ba số là:

\(21 \times 3 = 63\)

Số thứ ba là:

\(63 - 23,57 - 14,92 = 24,51\)

Vậy đáp án đúng là B.

Bài 4:

Phương pháp giải: nhóm các số có tổng hoặc hiệu là một số tự nhiên để dễ dàng thực hiện các phép tính toán.

Chú ý: khi đưa các số thập phân vào trong dấu ngoặc để nhóm thì cần chú ý đổi dấu các số trong ngoặc nếu trước ngoặc là dấu trừ.

Cách giải:

a) \(68,75 - 24,36 - 15,64\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = 68,75 - \left( {24,36 + 15,64} \right)}\\{ = 68,75 - 40}\end{array}\\ = 28,75\end{array}\)

b) \(46 - 18,29 + 38,29\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = 46 + \left( {38,29 - 18,29} \right)}\\{ = 46 + 20}\end{array}\\ = 66\end{array}\)

c) \(18,71 - 9,24 + 19,29 - 6,76\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = \left( {18,71 + 19,29} \right) - \left( {9,24 + 6,76} \right)}\\{ = 38 - 16}\end{array}\\ = 22\end{array}\)

d) \(51,19 - 15,65 - 4,19 - 24,35\)

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{ = \left( {51,19 - 4,19} \right) - \left( {15,65 + 24,35} \right)}\\{ = 47 - 40}\end{array}\\ = 7\end{array}\)

 

Bài 5:

Phương pháp giải: Cần xác định rõ số bị trừ, tổng, hiệu, số trừ , vai trò của \(x\) trong từng phần để từ đó ta tìm được \(x\).

Cách giải: 

a) \(105,78 + x + 5,62 = 120,23\)

\(\begin{array}{l}105,78 + x = 120,23 - 5,62\\105,78 + x = 114,61\end{array}\)

                  \(\begin{array}{l}x = 114,61 - 105,78\\x = 8,83\end{array}\)

b) \(156,27 - x = 72,94 + 61,3\)

\(156,27 - x = 134,24\)

                 \(\begin{array}{l}x = 156,27 - 134,24\\x = 22,03\end{array}\)

Bài 6:

Phương pháp giải:

Đưa các số liệu ở đề bài về cùng một đơn vị.

Đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

- Bước 1: Tổng số gạo bán được lúc chiều và lúc tối = tổng số gạo bán được – số gạo bán được lúc sáng.

- Bước 2: Số gạo bán được buổi tối – số gạo bán được buổi chiều = 0,25

  Số gạo bán được buổi tối = (tổng số gạo bán được lúc chiều và tối + hiệu số gạo bán được buổi tối với buổi chiều) : 2

- Bước 3: Số gạo bán được buổi chiều = tổng số gạo bán được buổi chiều và tối – số gạo bán lúc tối

Cách giải:

Đổi 25 kg = 0,25 tạ.

Buổi chiều và buổi tối bán được số gạo là:

\(6 - 2,25 = 3,75\) (tạ)

Số gạo bán được lúc tối là:

\(\left( {3,75 + 0,25} \right):2 = 2\) (tạ)

Số gạo bán được lúc chiều là:

\(3,75 - 2 = 1,75\) (tạ).

Đáp số: 1,75 tạ.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi