Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IX - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1. Tỉ khối hơi của anđehit no, đơn chức, mạch hở X đối với khí oxi bằng 2,25. Tìm công thức phân tử đúng của X.

Câu 2. Hỗn hợp Z gồm hai anđehit no, đơn chức mạch không phân nhánh kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi cho 3,32 gam hỗn hợp (X) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (lấy dư), thu được 10,8 gam Ag. Xác định công thức phân tử hai anđehit trong Z.

Câu 3. Nung hỗn hợp gồm một ankanal với H2 có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 1,42 (xúc tác Ni) nhận thấy \(\dfrac{3}{4}\) lượng anđehit phản ứng. Hỗn hợp sản phẩm có tỉ khối hơi đối với không khí là 1,73.

a)Tính thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

b)Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal (biết có nhánh).

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Gọi công thức tổng quát của anđehit no, đơn chức, mạch hở có dạng: CnH2n+1CHO.

Ta có: \({d_{X/{O_2}}} = \dfrac{{{M_X}}}{{{M_{{O_2}}}}} = 2,25 \Rightarrow {M_X} = 72\)

Mà: \({M_X} = 14n + 30 = 72 \Rightarrow n = 3\)

Vậy CTPT (X): C3H7CHO.

Câu 2.

Ta có: \({n_{2andehit}} = \dfrac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,05\left( {mol} \right)\)

Mà \(\overline M  = \dfrac{{3,32}}{{0,05}} = 66,4\)

\(\Rightarrow R + 29 < 66,4 < R + 14 + 29\)

\( \Leftrightarrow 23,4 < R < 37,4 \Rightarrow R = 29\)

Vậy công thức phân tử 2 anđehit là: C2H5CHO và C3H7CHO.

Câu 3.

Ta có: \({\overline M _X} = 1,142 \times 29 = 33,12;\)

          \({\overline M _Y} = 1,73 \times 29 = 50,17\)

+ Cách. Gọi công thức anđehit no, đơn chức mạch hở: CnH2n+1CHO \(\left( {n \ge 1} \right)\)

Giải hệ phương trình, ta được: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{0,83}}{1}\)

Vậy %H2 = 54,64% và %anđehit = 45,36%

Thay a = 0,83b vào (1) \( \Rightarrow n = 3.\)

Vậy CTPT của anđehit C3H7CHO.

Cách 2.

Theo đề: \({\overline M _X} = \dfrac{{{m_{hhX}}}}{{a + b}} = 33,12;\) \({\overline M _Y} = \dfrac{{{m_{hhY}}}}{{\left( {a - c} \right) + \left( {b - c} \right) + c}} = 50,17\)

Mà mhhX = mhhY

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}33,12\left( {a + b} \right) = 50,17\left( {a + bc} \right)\\\dfrac{c}{a} = \dfrac{3}{4}\end{array} \right.\)

Suy ra: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{{0,83}}{1}\) hay a = 45,36%. Làm tương tự cách 1. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi