Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 2 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (1 điểm): Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với lưu huỳnh cho:

A.FeS2                        B.FeS

C.Fe2S2                       D.FeS hoặc FeS2.

Câu 2 (1 điểm): Chọn các phát biểu đúng:

(1)Vàng là kim loại có tính dẻo cao nhất.

(2) Kim loại nào dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

(3) Không phải kim loại nào cũng có tính ánh kim.

(4) Mọi kim loại đều cháy được trong oxi.

A.(1), (2), (4).                          B.(2), (3), (4).

C.(1), (3), (4).                          D. (1), (2).

Câu 3 (1 điểm): Kim loại nào dưới đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

A.Fe                                                    B.Zn

B.Cu                                                    D.Ag

Câu 4 (1 điểm): Cho phản ứng: Fe3O4 + 8HCl \(\to\) xFeCl2 + yFeCl3+ 4H2O.

Tỉ lệ x : y phải là:

A.1 : 2                                       B.2 : 1

C. 3 : 1                                      D. 1 : 1

Câu 5 (1 điểm) : Phản ứng sai là:

\(\eqalign{  & A.3Fe + 2{O_2} \to F{e_3}{O_4}  \cr  & B.2Cu + {O_2} \to 2CuO  \cr  & C.4Ag + {O_2} \to 2A{g_2}O  \cr  & D.2Al + 3S \to A{l_2}{S_3} \cr} \)

Câu 6 (1 điểm): Cặp chất nào có tính hóa học tương tự nhau?

A.Mg và S                              B.Ca và O2

C.Mg và Al                              D.C và Na.

Câu 7 (1 điểm): Kim loại nào sau đây được dùng để nhận biết cả 3 dung dịch NaCl, CuCl2, Na­2SO4?

A.Mg                                                   B.Ba

C.Fe                                                    D.Al

Câu 8 (2 điểm): Cho 1 gam Na phản ứng với 1 gam khí Cl2. Khối lượng muối NaCl thu được sẽ là:

A.2 gam                              B.1 gam

C.0,5 gam                           D.1,647 gam.

Lời giải chi tiết

1.Đáp án

Câu12345678
Đáp ánBDBACCBD

2.Lời giải

Câu 1: (B)

Fe + S \(\to\) FeS (t0)

Câu 2: (D)

Vàng là kim loại có tính dẻo cao nhất.

Kim loại dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt.

Câu 3: (B)

\(\eqalign{  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}  \cr  & Zn + C{l_2} \to ZnC{l_2}({t^0}) \cr} \)

Cu, Ag không tác dụng với HCl

\(\eqalign{  & Fe + HCl \to FeC{l_2} + {H_2}  \cr  & 2Fe + 2C{l_2} \to 2FeC{l_3}({t^0}) \cr} \)

Câu 4: (A)

\(F{e_3}{O_4} + 8HCl \to xFeC{l_2} + yFeC{l_3} + 4{H_2}O\)

Tỉ lệ x : y phải là 1: 2

Câu 5: (C)

Ag không tác dụng với O2.

Câu 6: (C)

Kim loại và phi kim có tính chất hóa học khác nhau.

Mg và Al là 2 kim loại nên có tính chất hóa học tương tự nhau.

Câu 7: (B)

Ba tác dụng với nước nên cả 3 dung dịch đều có hiện tượng sủi bọt.

Ba(OH)2 tạo ra không tác dụng với dung dịch NaCl, tác dụng với dung dịch CuCl2 tạo kết tủa màu xanh lam, tác dụng với dung dịch Na2SO4 tạo kết tủa màu trắng.

Câu 8: (D)

\(\eqalign{  & 2Na + C{l_2} \to 2NaCl  \cr  & {n_{Na}} = {1 \over {23}} = 0,0434mol  \cr  & {n_{C{l_2}}} = {1 \over {71}} = 0,014mol. \cr} \)

Theo phương trình, ta suy ra Na dư.

Vậy số mol NaCl là 0,028

Khối lượng NaCl là 0,028.58,5 = 1,647 gam.

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi