Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 9 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (1,5 điểm): Viết phương trình hóa khi H2SO4 đặc, đun nóng tác dung với Cu. Có hiện tượng gì để biết phản ứng đã xảy ra?

Câu 2 (2 điểm): Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận ra các chất rắn được dựng riêng trong mỗi bình: CaO, MgO, MgCO3.

Câu 3 (2 điểm): Tính nồng độ mol/lít của dung dịch tạo ra khi hòa tan 4,7 gam K2O vào nước. Cho biết thể tích dung dịch thu được là 100ml (K = 39, O = 16).

Câu 4 (2 điểm): Viết công thức các oxit ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố sau: Na, Al, Fe, Cu, Hg, Cl, S, Cr.

Câu 5 (2,5 điểm): Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X.

Cho X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được khí Y.

Xác định thành phần của khí Y (S = 32, Zn = 65).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(Cu + 2{H_2}S{O_4}\text{đặc} \to CuS{O_4} + S{O_2} \uparrow  + 2{H_2}O.\)

Để nguội người ta thêm nước cất vào sẽ cho dung dịch có màu xanh.

Câu 2:

Chất tan hoàn toàn và có hiện tượng sủi bọt là MgCO3.

\(MgC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + C{O_2} \uparrow  + 2{H_2}O\)

Chất tan hoàn toàn tạo ra dung dịch trong suốt là MgO.

\(MgO + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + 2{H_2}O\)

Chất tan không tan hoàn toàn tạo ra dung dịch vẩn đục là CaO.

\(CaO + {H_2}S{O_4} \to CaS{O_4}\text{(ít tan)} + {H_2}O.\)

Câu 3:

\(\eqalign{  & {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH  \cr  & {n_{KOH}} = 2{n_{{K_2}O}} = 2.{{4,7} \over {94}} = 0,1mol. \cr} \)

Nồng độ mol/l của KOH = 0,1 : 0,1 = 1M

Câu 4:

Na2O, Al2O3, Fe2O3, CuO, HgO, Cl2O7, SO3, CrO3.

Câu 5:

Tỉ lệ theo số mol của S và Zn \( = {1 \over {32}}:{2 \over {65}}\)

Phương trình hóa học: \(S + Zn \to ZnS\)

ns < nZn \(\Rightarrow\) Zn dư.

Chất X gồm ZnS và Zn

\(\eqalign{  & ZnS + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}S \uparrow   \cr  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow . \cr} \)

Khí Y gồm: H2S, H2.

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi