Getting started trang 58 Unit 10 SGK Tiếng Anh 11 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng

Bài 1

1. Kim is asking Max about a TV health show she missed. Listen and read. 

(Kim đang hỏi Max về một chương trình Sức Khỏe trên TV mà cô ấy bỏ lỡ. Hãy nghe và đọc.)

How to stay healthy

Kim: I missed the health show last night. What was it about?

Max: It was about the four principles of staying healthy. They were introduced by the guest speaker, Dr Quan, a Vietnamese traditional medicine doctor.

Kim: Sounds interesting. What are these principles?

Max: Well, the first one is relieving stress. Stress may weaken your immune system. Dr Quan said if you practised meditation every day, you could keep your mind stress-free.

Kim: Do you agree with him?

Max: He might be right … I'm not sure.

Kim: OK. What's the next one?

Max: We should consume healthy food such as brown rice, fresh fruit and vegetables. We should also eat more fish and less red meat.

Kim: I agree with him. Yesterday I read an article on the Internet, which claimed you could increase your life expectancy if you ate brown rice, fruit and vegetables. But why less red meat? I don't understand …

Max: He said red meat is high in fat, which increases the risk of developing heart disease.

Kim: I see. What's the third principle?

Max: Dr Quan advised viewers to exercise regularly.

Kim: You mean … do a workout every morning?

Max: Working out every day is great, but there are other ways to exercise and stay healthy. He suggested playing sports when you're young, or practising yoga and t'ai chi when you reach middle age.

Kim: OK, his first three principles make sense to me. How about the last one?

Max: When you're feeling unwell, try natural remedies first. Take prescription medicine only when other methods fail.

Kim:  Oh, really? Natural remedies? What are they?

Max:  Um, things like a massage, acupuncture or even a hot shower.

Kim: A hot shower! Are you joking?

Max: Well, you can watch the show tomorrow if you want. It'll be repeated at 8 in the morning.

Kim: OK, I will.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Kim: Tối qua mình bỏ lỡ chương trình chăm sóc sức khỏe. Chương trình hôm qua nói về vấn đề gì?

Max: Chương trình nói về 4 nguyên tắc làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bốn nguyên tắc này do vị khách mời của chương trình là bác sĩ Quân, một bác sĩ chuyên về y học truyền thống Việt Nam trình bày.

Kim: Nghe hay nhỉ. Những nguyên tắc đó là gì vậy bạn?

Max: Ồ, điều đầu tiên là việc giảm sự căng thẳng. Sự căng thẳng có thể làm suy giảm hệ miễn dịch. Bác sĩ Quân nói nếu bạn thực hành thiền định hàng ngày, bạn có thể làm cho đầu óc mình không bị căng thăng.

Kim: Bạn có đồng ý với ông ấy không?

Max: Có thể ông ấy đúng...Mình cũng không chắc lắm.

Kim: Được rồi. Thế điều tiếp theo là gì?

Max: Chúng ta nên ăn những loại thức ăn có lợi cho sức khỏe như cơm gạo lứt, trái cây và rau tươi. Chúng ta còn nên ăn thêm cá và ít thịt đỏ.

Kim: Mình đồng ý với ông ấy. Hôm qua mình có đọc - một bài báo trên mạng nói rằng bạn có thể tăng tuổi thọ nếu bạn ăn cơm gạo lứt, rau quả. Nhưng tại sao lại ăn ít thịt đỏ? Mình không hiểu...

Max: Ông bác sĩ ấy nói thịt đỏ có lượng chất béo cao làm gia tăng nguy cơ phát triển bệnh tim.

Kim: Mình hiểu rồi. Vậy còn điều thứ ba?

Max: Bác sĩ Ọuân khuyên người xem nền tập thể dục đều đặn.

Kim: Có nghĩa là tập thể dục mỗi sáng?

Max: Tập thể dục hàng ngày rất tốt, nhưng có nhiều cách tập thể dục để khỏe mạnh. Ông ấy nói nên chơi thể thao khi bạn còn trẻ, hoặc tập yoga hay thái cực quyền khi bạn vào tuổi trung niên.

Kim: Ừ, ba nguyên tắc đầu rất có ý nghĩa với mình. Thế còn điều cuối cùng.

Max: Khi bạn cảm thấy không được khóe, đầu tiên hãy dùng các cách điều trị tự nhiên. Và chỉ dùng thuốc theo toa chi định khi những cách trị bệnh khác không hiệu quả.

Kim: Vậy à? Các cách điều trị tự nhiên là gì vậy?

Max: Ừm, đại loại như mát xa, châm cứu hay thậm chí tắm nước nóng.

Kim: Tắm nước nóng? Bạn có đùa không vậy?

Max: Ừ, bạn có thể xem lại chương trình này sáng mai nếu muốn. Nó sẽ được phát lại lúc 8 giờ sáng.

Kim: Mình sẽ xem. 

Bài 2

2. Read the conversation again. Find the verbs that go with the following nouns. Writt them in the space provided, if necessary, use a dictionary to check the meaning.

(Đọc lại đoạn hội thoại, hãy tìm những động từ đi cùng với những danh từ dưới đây rồi viết chúng vào ô trống cho sẵn. Nếu cần hãy dùng từ điển để kiểm tra nghĩa.) 

Lời giải chi tiết:

1. relieve2. weaken3. practise4. increase
5. do6. practise7. take 

 

1. relieve stress (giảm căng thẳng)

2. weaken your immune system (làm suy yếu hệ miễn dịch)

3. practise meditation (thực hiện ngồi thiền)

4. increase your life expectancy (tăng tuổi thọ)

5. do a workout (tập thể hình)

6. practise yoga and t'ai chi (luyện tập yoga và t’ai chi)

7. take prescription medicine (kê đơn thuốc)

Bài 3

3. Complete the following notes on Dr Quan’s four principles to stay healthy. Write no more than three words in cach blank.

(Hoàn thành phần ghi chú về 4 nguyên tắc của bác sĩ Quân. Hãy viết ra không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

1. The first principle is ___________.

2. According to the first principle, we can live a stress-free life if ___________.

3. The second principle is ___________.

4. People who eat lots of red meat are at risk of ___________.

5. The third principle suggests ___________.

6. Following the third principle, young people should play ___________, while middle-aged people should practise ___________.

7. In keeping with the fourth principle, people who feel unwell should try ___________ and ___________ only when other methods fail.

Lời giải chi tiết:

1. relieving stress: giảm căng thẳng 

The first principle is relieving stress

(Nguyên tắc đầu tiên là giảm căng thẳng.)

2. we practise meditation: chúng ta thực hành ngồi thiền

According to the first principle, we can live a stress-free life if we practise meditation.

(Theo nguyên tắc đầu tiên, chúng ta có thể sống một cuộc sống không căng thẳng nếu chúng ta thiền tịnh.)

3. eating healthy food: ăn thực phẩm lành mạnh

The second principle is eating healthy food.

(Nguyên tắc thứ hai là ăn thực phẩm lành mạnh.)

4. developing heart disease: phát triển bệnh tim

People who eat lots of red meat are at risk of developing heart disease.

(Những người ăn nhiều thịt đỏ có nguy cơ mắc bệnh tim.)

5. exercising regularly: tập thể dục thường xuyên

The third principle suggests exercising regularly.

(Nguyên tắc thứ ba gợi ý việc luyện tập thường xuyên.)

 6. sports; yoga and t'ai chi: thể thao; yoga và t'ai chi

Following the third principle, young people should play sports; yoga and t'ai chi, while middle-aged people should practise.

(Theo nguyên tắc thứ ba, người trẻ tuổi nên chơi thể thao, trong khi người trung niên nên luyện tập yoga và t'ai chi.)

 7.  natural remedies: biện pháp tự nhiên; take prescription medicine: thuốc theo toa

In keeping with the fourth principle, people who feel unwell should try natural remedies and take prescription medicine only when other methods fail.

(Theo nguyên tắc thứ tư, những người cảm thấy không khỏe nên thử các biện pháp tự nhiên và chỉ dùng thuốc theo toa khi các phương pháp khác thất bại.)

Bài 4

4. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi dưới đây.)

1. Which of Dr. Quan's four principles can you apply to stay healthy?

(Bạn có thể áp dụng nguyên tắc nào của Bác Sĩ Quân để giữ gìn sức khỏe?)

2. Do you agree with all the principles? Why/Why not?

(Bạn có đồng ý với tất cả các nguyên tắc? Tại sao/ tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. I think eating healthy food is an important principle that we must follow. Because we consume foods and drinks everyday. We must take a look at what we eat.

(Tôi nghĩ rằng ăn thức ăn lành mạnh là một nguyên tắc quan trọng mà chúng ta phải tuân theo. Bởi vì chúng ta tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống hàng ngày. Chúng ta phải xem xét những gì chúng ta ăn.)

2. I totally agree with 4 principles because they are easy to carry out and both good for our health.

(Tôi hoàn toàn đồng ý với 4 nguyên tắc vì chúng vừa dễ thực hiện lại vừa tốt cho sức khỏe.)

Bài 5

5. Find all the examples of reported speech in the conversation. Write them in the space below.

(Hãy tìm tất cả các câu trần thuật có trong đoạn hội thoại. Viết chúng ra vào phần cho sẵn.)

Lời giải chi tiết:

1. Dr Quan said if you practised meditation every day, you could keep your mind stress-free.

(Bác sĩ cho biết nếu bạn thực hành thiền định ngày nào đó, bạn có thể giữ cho tâm trí của bạn được tự do.)

2. Yesterday I read an article on the Internet, which claimed you could increase your life expectancy if you ate brown rice, fruit and vegetables.

(Hôm qua tôi đọc một bài báo trên Internet, tuyên bố bạn có thể tăng tuổi thọ của bạn nếu bạn ăn cơm trái cây và rau.)

3. He said red meat is high in fat, which increases the risk of developing heart disease.

(Ông nói thịt đỏ có hàm lượng chất béo cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.)

4. Dr Quan advised viewers to exercise regularly.

(Bác sĩ khuyên người xem tập luyện thường xuyên.)

5. He suggested playing sports when you're young, or practising yoga and t'ai chi...

 (Ông đề nghị chơi thể thao khi còn trẻ, hoặc tập yoga và t'ai chi ... )

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi