7.4 – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

 1. In pairs. Look at the photo, what do you think Max’s dad is saying?

(Theo cặp, các em hãy nhìn vào bức hình. Các em nghĩ là cha Max đang nói gì?)

Lời giải chi tiết:

Dad is annoyed that Max and Lily are having breakfast late.

Bài 2

 2. Listen. Why did Max’s dad get up early when he was a teenager?

(Nghe. Lý do gì mà cha Max phải thức dậy sớm khi ông còn là một thanh thiếu niên?)


Lời giải chi tiết:

Max’s dad got up early because he had a job

Bài 3

3. Study the Grammar box. Find examples of Past Simple questions and short answers in the dialogue.

(Học hộp Grammar. Tìm ví dụ của thì quá khứ trong nhưng câu hỏi và câu trả lời trong đoạn hội thoại)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. In pairs, order the words to make questions. Ask and answer questions about your morning.

(Theo cặp, các em hãy sắp xếp những từ sau để tạo thành các câu hỏi. Hỏi và trả lời sau những câu sau về buổi sáng của các em)

Lời giải chi tiết:

2. A: Did you get up early?

    B: Yes, I did!

3. A: What did you have for breakfast?

    B: I had toast and eggs for breakfast

4. A: Did you have a shower?

    B: Yes I just took a shower

5. A: Did you walk to school?

    B: No, my mom took me to school by her car

6. A: What time did you arrive at school?

    B: I arrived at school at 6:30 am

Bài 5

5. Complete the questions with the Past Simple forms of the verbs below

(Hoàn thành những câu hỏi sau bằng các động từ dưới đây ở thì quá khứ)

Lời giải chi tiết:

2. did, go   

3. Did, have  

4. Did, live  

5. did, do   

6. did, come

Bài 6

6. Match the questions 1-6 in Exercise 5 with answers a-f.

(Nối các câu hỏi 1-6 trong Bài tập 5 với câu trả lời từ a-f.)

Lời giải chi tiết:

2. a  

3. c 

4. e  

5. f

6. d

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi