Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

33. Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (tiết 2) trang 50

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Tính nhẩm.

11 – 4 = ....                             15 – 7 = ....                             11 – 8 = ....

18 – 9 = ....                             14 – 6 = ....                             12 – 7 = ....

13 – 5 = ....                             16 – 9 = .....                            17 – 9 = ....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

11 – 4 = 7                              15 – 7 = 8                              11 – 8 = 3

18 – 9 = 9                              14 – 6 = 8                              12 – 7 = 5

13 – 5 = 8                              16 – 9 = 7                              17 – 9 = 8

Bài 2

Tính nhẩm

a) 15 – 5 – 4 = ....                  b) 13 – 3 - 4 =                       c) 12 – 2 – 6 =

    15 – 9 =                                  13 – 7 =                              12 – 8 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6        b) 13 – 3 - 4 = 10 – 4 = 6        c) 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

    15 – 9 = 6                                  13 – 7 = 6                                  12 – 8 = 4

Bài 3

Có 13 bạn và 8 quả bóng, mỗi bạn lấy một quả. Hỏi có bao nhiêu bạn không lấy được bóng.

Phương pháp giải:

Số bạn không lấy được bóng = Số bạn  - Số quả bóng đã lấy.

Lời giải chi tiết:

Số bạn không lấy được bóng là

13 – 8 = 5 (bạn)

                 Đáp số: 5 bạn

Bài 4

>, <, = ?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ, so sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

12 - ....... = 5                          14 - ....... = 9                          16 - ...... = 8

Phương pháp giải:

Ta áp dụng công thức: Số trừ = Số bị trừ - hiệu rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

12 - 7 = 5                               14 - 5 = 9                               16 - 8 = 8

Fqa.vn
Bình chọn:
4.9/5 (18 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi