Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

41. Bài 15: Ki-lô-gam (tiết 3) trang 59, 60

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 40 kg + 20 kg = .....                                  b) 30 kg + 7 kg = .....

   60 kg – 20 kg = ......                                       37 kg – 7 kg = .....

   60 kg – 40 kg = .....                                        37 kg – 30 kg = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết thêm đơn vị “kg” vào sau số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 40 kg + 20 kg = 60 kg                             b) 30 kg + 7 kg = 37 kg

   60 kg – 20 kg = 40 kg                                   37 kg – 7 kg = 30 kg

   60 kg – 40 kg = 20 kg                                   37 kg – 30 kg = 7 kg

Bài 2

Quan sát tranh rồi viết số tích hợp vào chỗ chấm.

a) Túi gạo cân nặng ..... kg.

     Túi đường cân nặng ..... kg.

b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng ..... kg.

    Túi gạo nặng hơn túi đường ..... kg.

Phương pháp giải:

- Túi gạo cân nặng bằng 1 kg + 5 kg = 6 kg.

- Túi đường cân nặng bằng 1 kg + 2 kg = 3 kg.

- Cả túi gạo và túi đường cân nặng bằng 6 kg + 3 kg = 9 kg.

- Túi gạo nặng hơn túi đường là 6 kg – 3 kg = 3 kg.

Lời giải chi tiết:

a) Túi gạo cân nặng 6 kg.

     Túi đường cân nặng 3 kg.

b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng 9 kg.

    Túi gạo nặng hơn túi đường 3 kg.

Bài 3

Có ba bao thóc, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg.

a) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bao thóc nào nặng nhất?

A. Bao thứ nhất.

B. Bao thứ hai.

C. Bao thứ ba.

Bao thóc nào nhẹ nhất?

A. Bao thứ nhất.

B. Bao thứ hai.

C. Bao thứ ba.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết bao thứ hai cân nặng 50 kg. Khi đó:

- Bao thứ nhất cân nặng...... kg.

- Bao thứ ba cân nặng ...... kg.

Phương pháp giải:

a) Sử dụng tính chất bắc cầu để suy ra bao nào nặng nhất, bao nào nhẹ nhất.

b) Bao thứ nhất cân nặng 50 kg + 10 kg = 60 kg.

    Bao thứ ba nặng 50 kg – 10 kg = 40 kg.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Biết bao thứ hai cân nặng 50 kg. Khi đó:

- Bao thứ nhất cân nặng 60 kg.

- Bao thứ ba cân nặng 40 kg.

Fqa.vn
Bình chọn:
4.7/5 (18 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi