Giải phần A. Tái hiện, củng cố trang 14 Bài tập phát triển năng lực Toán 5

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Câu 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 34 chiều dài và ngắn hơn chiều dài 8m. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ, tính hiệu số phần bằng nhau

- Chiều dài = Hiệu độ dài của 2 cạnh : hiệu số phần x số phần của chiều dài

- Chiệu rộng = Chiều dài – 8

- Diện tích của mảnh vườn = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

                    

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 3 = 1 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

8 : 1 x 4 = 32 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

32 – 8 = 24 (m)

Diện tích của mảnh vườn đó là:

32 x 24 = 768 (m2)

Đáp số: Diện tích: 768 m2

Câu 2

Hai ô tô chở được tất cả 4 tấn 2 tạ thóc. Xe thứ nhất chở được số thóc bằng 34số thóc xe thứ hai chở. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải:

- Đổi 4 tấn 2 tạ sang đơn vị tạ

- Vẽ sơ đồ, tính tổng số phần bằng nhau 

- Số thóc xe thứ nhất = số thóc 2 ô tô chở  : tổng số phần bằng nhau x 3 

- Số thóc xe thứ hai = số thóc 2 ô tô chở – số thóc xe thứ nhất chở

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

Đổi 4 tấn 2 tạ = 42 tạ

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Xe thứ nhất chở được số thóc là:

42 : 7 x 3 = 18 (tạ)

Xe thứ hai chở được số thóc là:

42 – 18 = 24 (tạ)

Đáp số: Xe thứ nhất: 18 tạ thóc

              Xe thứ hai: 24 tạ thóc

Câu 3

Mua 5 hộp bánh Choco-Pie hết 220 000 đồng. Hỏi mua 7 hộp bánh như thế hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền mua 1 hộp bánh = Số tiền mua 5 hộp : 5

- Số tiền mua 7 hộp = Số tiền mua 1 hộp x 7

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

5 hộp bánh: 220 000 đồng

7 hộp bánh: …… đồng?

Bài giải

Mua 1 hộp bánh hết số tiền là:

220 000 : 5 = 44 000 (đồng)

Mua 7 hộp bánh hết số tiền là:

44 000 x 7 = 308 000 (đồng)

Đáp số:  308 000 đồng

Câu 4

Một nhóm học sinh trung bình cứ 5 ngày thì làm được 60 bông hoa lụa. Hỏi trong vòng 15 ngày nhóm học sinh đó làm được bao nhiêu bông hoa lụa?

Phương pháp giải:

Cách 1: Trong vòng 1 ngày nhóm đó làm được = Số bông hoa lụa làm trong 5 ngày : 5

             Trong vòng 15 ngày nhóm đó làm được = số bông hoa làm trong 1 ngày x 15

Cách 2: Tìm 15 ngày gấp 5 ngày bao nhiêu lần

             Trong vòng 15 ngày nhóm đó làm được = Số bông hoa lụa làm trong 5 ngày x số lần

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Trong 1 ngày nhóm đó làm được số bông hoa lụa là:    

60 : 5 = 12 (bông hoa lụa)

Trong 15 ngày nhóm đó làm được số bông hoa lụa là:

12 x 15 = 180 (bông hoa lụa) 

Đáp số: 180 bông hoa lụa

Cách 2:

15 ngày gấp 5 ngày số lần là:

 15 : 5 = 3 (lần)

Trong vòng 15 ngày nhóm đó làm được số bông hoa lụa là:

60 x 3 = 180 (bông hoa lụa)

Đáp số: 180 bông hoa lụa

Câu 5

- Tìm 8 ngày gấp 4 ngày bao nhiêu lần

- Số người cần xây xong trong 4 ngày = 12 x số lần

Phương pháp giải:

Tóm tắt

8 ngày: 12 người

4 ngày: ? người

Bài giải

8 ngày gấp 4 ngày số lần là

8 : 4 = 2 (ngày)

Muốn xây xong tường rào trong 4 ngày thì đội công nhân đó cần ít nhất số người là:

12 x 2 = 24 (người)

Đáp số: 24 người

Câu 6

Một xưởng sản xuất có 6 người dự định làm xong một đơn hàng bánh trung thu trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong đơn hàng đó trong 5 ngày thì cần ít nhất bao nhiêu người? (Năng suất làm việc của mỗi người là như nhau)

Phương pháp giải:

Giải bài toán theo cách rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số

Lời giải chi tiết:

Cách 1:     

Một người làm xong đơn hàng đó trong số ngày là:

10 x 6 = 60 (ngày)

Để làm xong đơn hàng đó trong 5 ngày cần ít nhất số người là

60 : 5 = 12 (người)

Đáp số:12 người

Cách 2:

10 ngày gấp 5 ngày số lần là

10 : 5 = 2(lần)

Cần ít nhất số người làm xong đơn hàng đó trong 5 ngày là:

6 x 2 = 12 (người)

Đáp số: 12 người

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi