Phonetics – trang 3 Unit 7 SBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

Bài 1

PHONETICS

Task 1. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern.

(Viết các từ trong khung theo phần đúng của bảng dựa trên trọng âm.)Lời giải chi tiết:

Oo: classic

Ooo: medical, national, chemical, physical, classical, logical 

oOo: dramatic, athletic, artistic, historic

oOoo: gramatical, political, historical

ooOo: scentific

Bài 2

Bài 2

Task 2. Complete the sentences with the words in the box. Then practise saying them aloud. You don't neec jse all the words.

(Hoàn thành câu với các từ trong khung. Sau đó thực hành đọc chúng to lên. Bạn không cần dùng hết tất cả các từ này.)Lời giải chi tiết:

1. grammatical

Tạm dịch: Tôi đã mắc nhiều lỗi ngữ pháp trong bài viết.

gramatical mistake (n.p): lỗi ngữ pháp 

2. Chemical 

Tạm dịch: Chất thải hóa học được bơm vào hồ, vì vậy nó bị ô nhiễm trầm trọng.

Giải thích: dựa vào câu "it's seriously polluted" ta có thể đoán được là nước thải làm ô nhiễm nguồn nước, trong những từ cho sẵn chỉ có tính từ chemical là phù hợp (chemical watse: chất thải hóa học)

3. dramatic

Tạm dịch: Nếu chúng ta muốn giảm sự ô nhiễm, chúng ta phải tạo nên những sự thay đổi đáng kể trong lối sống.

Giải thích: dựa vào ngữ cảnh câu, ta có thể đoán ý của người viết muốn nói đến ở đây về "change" (sự thay đổi) là một sự thay đổi lớn, thay đổi mang tính tích cực... và chỉ có từ dramatic là phù hợp

dramatic change (n.p): thay đổi đáng kể

4. classical

Tạm dịch: Bố tôi có một bộ sưu tầm nhạc cổ điển khổng lồ.

Giải thích: cụm từ classical music mang nghĩa nhạc cổ điển được sự dùng khá nhiều trong trường những bài về âm nhạc

5. medical

Tạm dịch: Một số người cần sự giúp đỡ y tế bởi vì họ đã uống nước bị nhiễm bẩn.

Giải thích: dựa vào cụm câu "they have drunk contaminated water" (họ đã uống nước bị nhiễm bẩn) ta chọn được từ medical help (sự giúp đỡ y tế).

6. scientific

Tạm dịch: Nhờ vào các thành tựu khoa học, chúng ta đã giảm ô nhiễm không khí.

Giải thích: scientific achievement có ý nghĩa là thành tựu khoa học cũng là một cụm danh từ được sử dụng nhiều. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi