VBT TOÁN 5 - TẬP 1

Bài 80 : Luyện tập

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25

         21 : 25 = ................................

b) Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người.

Phương pháp giải:

 Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương hai số đó, sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\%\) vào bên phải tích tìm được.  

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25 là :

               21 : 25 = 0,84 = 84%

b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của người thứ nhất so với tổng số sản phẩm là :

              546 : 1200 = 0,455 = 45,5%

                                        Đáp số : 45,5%.

Bài 2

a) Tính 34% của 27kg.

b) Một cửa hàng bỏ ra 5 000 000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

a)  34% của 27kg là : 

          27 × 34 : 100 = 9,18 (kg)

b) Số tiền lãi cửa hàng thu được là : 

  5 000 000 : 100 × 12 = 600 000 (đồng) 

                              Đáp số: 600 000 đồng.

Bài 3

a) Tìm một số biết 35% của nó là 49.

b) Một cửa hàng đã bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số  khi biết a% của số đó là B ta có thể lấy B chia cho a rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho a, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).  

Lời giải chi tiết:

a) Số cần tìm là :

              49 : 35 × 100 = 140

b) Số lít nước mắm của cửa hàng trước khi bán là :

             123,5 : 9,5 × 100 = 1300 (lít)

                                  Đáp số : 1300 lít.

Bài 4

Trong bảng sau, cột thứ nhất ghi số a, cột thứ hai ghi số b, cột thứ ba ghi tỉ số phần trăm của hai số a và b.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a

b

Tỉ số phần trăm của a và b

36,96

42

 

 

19

27% 

324

 

48% 

Phương pháp giải:

-  Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương hai số đó, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.  

-  Muốn tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).

- Muốn tìm một số  khi biết a% của số đó là B ta có thể lấy B chia cho a rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho a, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Dòng thứ nhất: Tỉ số phần trăm của 36,96 và 42 là :

                36,96 : 42 = 0,88 = 88%

+) Dòng thứ hai: Số a là :

                19 × 27 : 100 = 5,13

+) Dòng thứ ba: Số b là :

                324 : 48 × 100 = 675 

Ta có bảng kết quả như sau :

a

b

Tỉ số phần trăm của a và b

36,96

42

88%

5,13

19

27%

324

675

48%

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi