Unit 10: Cities around the World

3. Lesson 2 - Unit 10 - SBT Tiếng Anh 6

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New words a
New words b
Listening
Grammar a
Grammar b
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New words a
New words b
Listening
Grammar a
Grammar b
Writing

New words a

a. Unscramble the words, then match them with the correct pictures.( Sắp xếp các từ, sau đó nối chúng với các hình ảnh chính xác.)1.  n o d e r m2. p o s n g p i h   l a l m3. i u d b i n g l4. n e e m u s m a t    r a k p5. d e o c d w r6. e a f u p l e cLời giải chi tiết:
 • modern: hiện đại

 • shopping mall: trung tâm mua sắm

 • building: xây dựng

 • amusement park: công viên giải trí

 • crowded: đông đúc

 • peaceful: yên tĩnh

 • New words b

  b. Read and write the opposites of the underlined adjectives.( Đọc và viết các vế đối của các tính từ được gạch dưới.)Tokyo is a (1) large and (2) noisy city. There are many (3) modern buildings, (4) expensive shops, and crowded streets. It is a very (5) exciting place to visit.1. small2. p_______3. o__4. c____5. b_____Lời giải chi tiết:Tokyo is a (1) small and (2) peaceful city. There are many (3) old buildings, (4) cheap shops, and crowded streets. It is a very (5) boring place to visit.
 • Small
 • peaceful 
 • old
 •       4. cheap      5. boringTạm dịch:Tokyo là một thành phố nhỏ và yên bình. Có nhiều tòa nhà cổ kính, cửa hàng giá rẻ và đường phố đông đúc. Đó là một nơi rất nhàm chán để ghé thăm.
 • Small: nhỏ
 • Peaceful: yên tĩnh
 • Old:
 •       4. cheap: rẻ      5. boring: nhàm chán

  Listening

  Listen and draw lines.( Lắng nghe và nối)

  Hotter: nóng hơn

  More interesting: thú vị hơn

  Cheaper: rẻ hơn

  Bigger: lớn hơn

  More crowded: đông hơn

  More exciting: thú vị hơn

  Bigger: to hơn

   

  Seoul

  Toronto

   Bài nghe: A: Where should we go on holiday? B: I think is the Seoul or Toronto A: Okay, which city is hotter? B: Seoul is hotter A: Hmmm, Okay. Which city is more expensive? B: Well, Seoul has cheaper food so Toronto is more expensive A: Right, Which is more crowded? B: Seoul is more crowded A: Seoul is around bigger? B: Yes, it is A: Which place is more interesting? B: I think Toronto is more interesting. It has some amazing museums A: Okay, i would place is more exciting B: I think Seoul is more exciting. There are some amazing festivals and park A: Okay, I feel we should go the Seoul B: Yeah, me too Tạm dịch: A: Chúng ta nên đi đâu vào kỳ nghỉ?B: Tôi nghĩ là Seoul hoặc TorontoA: Được rồi, thành phố nào nóng hơn?B: Seoul nóng hơnA: Hmmm, được rồi. Thành phố nào đắt hơn?B: À, Seoul có đồ ăn rẻ hơn nên Toronto đắt hơnA: Đúng, Cái nào đông hơn?B: Seoul đông đúc hơnA: Seoul có lớn hơn không?B: Vâng, nó lướn hơnA: Nơi nào thú vị hơn?B: Tôi nghĩ Toronto thú vị hơn. Nó có một số bảo tàng tuyệt vờiA: Được rồi, tôi sẽ diễn ra thú vị hơnB: Tôi nghĩ Seoul thú vị hơn. Có một số lễ hội tuyệt vời và công viênA: Được rồi, tôi cảm thấy chúng ta nên đi SeoulB: Vâng, tôi cũng vậyLời giải chi tiết:

  Seoul

  Toronto

  hotter

  cheaper

  more crowded

  more exciting

  more interesting

  bigger

  Grammar a

   a. Write the comparative and superlative form of the adjectives. ( Viết dạng so sánh và so sánh nhất của các tính từ.)

  ADJECTIVE

  COMPARATIVE

  SUPERLATIVE

  cheap

    

  old

    

  funny

    

  boring

    

  large

    

  interesting

    

  expensive

    

  happy

    
  Lời giải chi tiết:

  ADJECTIVE

  COMPARATIVE

  SUPERLATIVE

  cheap

  cheaper

  the cheapest

  old

  older

  the oldest

  funny

  funnier

  the funniest

  boring

  more boring

  the most boring

  large

  larger

  the largest

  interesting

  more interesting

  the most interesting

  expensive

  more expensive

  the most expensive

  happy

  happier

  the happiest

  Grammar b

  b. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets.( Hoàn thành các câu ở dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.)1. I think food in Cairo is                 (cheap) than in London.2. Cities are               (modern) than villages.3. Burj Khalifa is               (tall) tower in the world.4. The Eiffel Tower in Paris is               (tall) than the Statue of Liberty in New York.5. I think big cities are                (exciting) than small towns.6. Seoul is                 (cold) than Bali in January.7. Sevilla is               (hot) city in Europe.Lời giải chi tiết:1. I think food in Cairo is cheaper than in London.2. Cities are more modern than villages.3. Burj Khalifa is the tallest tower in the world.4. The Eiffel Tower in Paris is taller than the Statue of Liberty in New York.5. I think big cities are more exciting than small towns.6. Seoul is colder than Bali in January.7. Sevilla is the hottest city in Europe.Tạm dịch:1. Tôi nghĩ rằng đồ ăn ở Cairo rẻ hơn ở London.2. Thành phố hiện đại hơn làng mạc.3. Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới.4. Tháp Eiffel ở Paris cao hơn tượng Nữ thần Tự do ở New York.5. Tôi nghĩ rằng các thành phố lớn thú vị hơn các thị trấn nhỏ.6. Seoul lạnh hơn Bali vào tháng Giêng.7. Sevilla là thành phố nóng nhất ở Châu Âu.

  Writing

  Look at the travel brochures in the Student's Book (Activity File 9, page 124). Write three sentences to compare Bali with New York City.( Xem tài liệu quảng cáo du lịch trong Sách dành cho Học sinh (Tập tin Hoạt động 9, trang 124). Viết ba câu để so sánh Bali với thành phố New York.)Lời giải chi tiết:Bali is bigger than New York City.Breakfast is more expensive in New York City than in Bali.Bali is more peaceful than New York City.Tạm dịch:Bali lớn hơn thành phố New York.Bữa sáng ở Thành phố New York đắt hơn ở Bali.Bali yên bình hơn thành phố New York.
  Fqa.vn
  Bình chọn:
  0/5 (0 đánh giá)
  Bình luận (0)
  Bạn cần đăng nhập để bình luận
  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey

  Chatbot GPT

  timi-livechat
  Đặt câu hỏi