SOẠN VĂN 6 TẬP 1 - CÁNH DIỀU CHI TIẾT

Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Nội dung chính
Chuẩn bị 1
Chuẩn bị 2
Chuẩn bị 3
Chuẩn bị 4
Chuẩn bị 5
Chuẩn bị 6
Chuẩn bị 7
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
Đọc hiểu 7
CH cuối bài 1
CH cuối bài 2
CH cuối bài 3
CH cuối bài 4
CH cuối bài 5
CH cuối bài 6

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập chi tiết Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần Chuẩn bị và Đọc hiểu

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Nội dung chính
Chuẩn bị 1
Chuẩn bị 2
Chuẩn bị 3
Chuẩn bị 4
Chuẩn bị 5
Chuẩn bị 6
Chuẩn bị 7
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
Đọc hiểu 7
CH cuối bài 1
CH cuối bài 2
CH cuối bài 3
CH cuối bài 4
CH cuối bài 5
CH cuối bài 6

Nội dung chính

Tác phẩm thuật lại sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình và quá trình học hỏi, tìm hiểu, không ngừng sửa chữa của Người để có thể cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập ấy, giúp người đọc hình dung được quá trình diễn ra và chuẩn bị của Bác, Đảng, Nhà nước đối với sự kiện lịch sử quan trọng của toàn dân tộc.

Cho thấy sự nghiêm túc và tận tâm của Bác trong quá trình soạn thảo tuyên ngôn độc lập

 

Chuẩn bị 1

Trả lời câu 1 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thời điểm và nơi xuất hiện của văn bản. Thời điểm đó có ý nghĩa gì?

Phương pháp giải:

Chú ý mốc thời gian nêu ra ở đầu bài.

Lời giải chi tiết:

- Thời điểm: Thứ bảy 2/9/1945

- Địa điểm: Quảng trường Ba Đình

- Thời điểm đó có ý nghĩa tuyên bố và khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc sau khi Cách mạng tháng Tám thành công.

Chuẩn bị 2

Trả lời câu 2 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc, thông tin ấy được nêu ở phần nào của văn bản?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản và rút ra câu trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

- Thông tin ấy được nêu ở phần (2) của văn bản.

Chuẩn bị 3

Trả lời câu 3 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản. Tương ứng với mỗi mốc thời gian đó là sự việc gì?

Phương pháp giải:

Chú ý các mốc thời gian xuất hiện trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

- Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

+ 4/5/1945: Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân trào

+ 22/8/1945: Bác rời Tân Trào về Hà Nội

+ 25/8/1945: Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang

+ Sáng 26/8/1945: Hồ Chí Minh triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

+ 27/8/1945: Bác tiếp các Bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị

+ Ngày 28 và 29/8/1945: Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

+ 30/8/1945: Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập

+ 31/8/1945: bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn độc lập

+ 14 giờ ngày 2/9/1945: chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chuẩn bị 4

Trả lời câu 4 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các yếu tố nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự dấu đầu dòng, hình ảnh âm thanh trong văn bản. Những yếu tố đó có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Quan sát các yếu tố này xem chúng có vai trò gì.

Lời giải chi tiết:

Những yếu tố đó có tác dụng thuật lại, trình bày lại sự kiện theo trật tự thời gian, theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc, thu hút người đọc vào thông tin đưa ra.

Chuẩn bị 5

Trả lời câu 5 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Sự kiện được thuật lại. Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó đối với người đọc?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản và tóm tắt sự việc được nhắc tới.

Lời giải chi tiết:

- Sự kiện được thuật lại: việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó để người đọc có thể hình dung, nắm bắt được trình tự lịch sử, thuật lại diễn biến từng sự kiện dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng: Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Chuẩn bị 6

Trả lời câu 6 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Đọc trước văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập, tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong.

Phương pháp giải:

Các em có thể tìm kiếm thông tin tác giả trên sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong: Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.

Chuẩn bị 7

Trả lời câu 7 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tìm hiểu về sự kiện Chủ tích Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 và ghi lại những thông tin cần thiết. Ghi rõ nguồn cung cấp các thông tin ấy.

Phương pháp giải:

Các em tìm kiếm thêm thông tin trên sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

- Tìm hiểu thêm về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngộc Độc lập ngày 2-9-1945:

"Nội dung Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền cơ bản của con người và quyền của các dân tộc. Đây là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới."

- Nguồn gốc thông tin: SGK Ngữ văn 12 tập 1.

Đọc hiểu 1

Trả lời câu 1 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý ngày đăng tải bài viết.

Phương pháp giải:

Chú ý thông tin thời gian ở phần đầu văn bản.

Lời giải chi tiết:

Bài viết đăng tải trước 1 ngày nhân kỉ niệm 73 năm ngày Bác đọc Tuyên ngôn độc lập.

Đọc hiểu 2

Trả lời câu 2 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phần in đậm (sa pô của bài báo) có tác dụng gì?

Phương pháp giải:

Chú ý từ ngữ trong phần in đậm.

Lời giải chi tiết:

Tác dụng của phần sa pô:

+ Thu hút người đọc, xác định chủ đề của bài viết

+ Tóm tắt nội dung bài viết

+ Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự

Đọc hiểu 3

Trả lời câu 3 (trang 91 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Quan sát hai bức ảnh.

Phương pháp giải:

Quan sát hai bức ảnh có trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

- Ảnh 1: hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trịnh trọng tuyên bố với hàng triệu người dân Việt Nam về nền độc lập của dân tộc.

- Ảnh 2: hình ảnh trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình – nơi diễn ra ngày hội lớn.

Đọc hiểu 4

Trả lời câu 4 (trang 92 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phần 1 cung cấp thông tin gì? Tìm hiểu thêm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn (1) và tìm hiểu thêm trên sách báo, internet về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

Lời giải chi tiết:

- Phần 1 cung cấp thông tin: Bác đề nghị được có cuốn Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ.

- Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ tuyên bố: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Đọc hiểu 5

Trả lời câu 5 (trang 92 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Những thông tin cụ thể nào cần chú ý trong phần 2?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn, chú ý hoàn cảnh sống của nhà văn.

Lời giải chi tiết:

Những thông tin cụ thể cần chú ý trong phần 2:

- Cuộc họp trung ương Đảng sáng ngày 26-8-1945 và sự chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập

- Đưa ra đề nghị vào đầu tháng 9 ra mắt Chính phủ và đọc Tuyên ngôn độc lập.

- Ngày 28,29/8 Bác tự tay đánh máy soạn thảo bản Tuyên Ngôn độc lập.

- Ngày 30,31/8, Bác trao đổi và bổ sung một số điểm vào văn bản.

Đọc hiểu 6

Trả lời câu 6 (trang 92 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chú ý các mốc thời gian diễn ra các sự việc trong văn bản.

Phương pháp giải:

Các em xem lại câu 3 phần Chuẩn bị.

Lời giải chi tiết:

Các em xem lại câu 3 phần Chuẩn bị.

Đọc hiểu 7

Trả lời câu 7 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (3) và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thông tin được nhắc đến ở phần 3: 14 giờ ngày 02/09/1945, tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

CH cuối bài 1

Trả lời câu 1 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" thuật lại sự kiện gì, theo trình tự nào?

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung của văn bản.

Lời giải chi tiết:

- Sự kiện thuật lại của văn bản: sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta ngày 2/9/1945

- Các sự kiện được thuật lại theo trình tự thời gian.

CH cuối bài 2

Trả lời câu 2 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Nêu nội dung chính của từng phần trong văn bản.

Phương pháp giải:

Lọc ra nội dung bao quát của từng phần.

Lời giải chi tiết:

Nội dung chính của từng phần:

- Phần 1: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ

- Phần 2: Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập

- Phần 3: 2/9/1945 Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

CH cuối bài 3

Trả lời câu 3 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Kẻ bảng sau vào vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần 2 của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Phương pháp giải:

Các em xem lại văn bản và tham khảo thêm câu 3 phần Chuẩn bị.

Lời giải chi tiết:

Mốc thời gian

Thông tin cụ thể

4/5/1945HCM rời Pác Bó về Tân Trào
22/8/1945Bác rời Tân Trào về Hà Nội
25/8/1945Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang
Sáng 26/8/1945HCM triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập
27/8/1945Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị
28-29/8/1945Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập
30/8/1945Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập
31/8/1945Bổ sung một số điểm vào bản Tuyên ngôn Độc lập
14 giờ ngày 2/9/1945Chủ tịch HCM đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

CH cuối bài 4

Trả lời câu 4 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm mục đích gì?

Phương pháp giải:

Thử bỏ các bức ảnh ấy đi và so sánh xem văn bản sẽ thế nào.

Lời giải chi tiết:

Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa và thu hút người đọc.

CH cuối bài 5

Trả lời câu 5 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

Trong các thông tin, em chọn thông tin mà mình cho rằng đáng chú ý nhất, bao quát toàn văn bản.

Lời giải chi tiết:

Em thấy thông tin về thời gian trong văn bản là cần phải chú ý nhất. Vì cần văn bản này cần có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn.

CH cuối bài 6

Trả lời câu 6 (trang 93 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập".

Phương pháp giải:

Em quan sát thời gian và hình ảnh xuất hiện trong tờ lịch.

Lời giải chi tiết:

- Tờ lịch này nhắc tới sự kiện ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1945

- Cách trình bày của tờ lịch khác ở chỗ: Tờ lịch chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày quốc khánh này trong khi văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" nêu rõ trình tự các sự việc quá trình, diễn biến lịch sử để bản Tuyên ngôn độc lập ra đời.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi