SOẠN VĂN 6 TẬP 1 - CÁNH DIỀU CHI TIẾT

Nguyên Hồng - Nhà văn của những người cùng khổ

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Nội dung chính
Chuẩn bị 1
Chuẩn bị 2
Chuẩn bị 3
Chuẩn bị 4
Chuẩn bị 5
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
CH cuối bài 1
CH cuối bài 2
CH cuối bài 3
CH cuối bài 4
CH cuối bài 5

Soạn bài Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ chi tiết Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần Chuẩn bị và Đọc hiểu

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Nội dung chính
Chuẩn bị 1
Chuẩn bị 2
Chuẩn bị 3
Chuẩn bị 4
Chuẩn bị 5
Đọc hiểu 1
Đọc hiểu 2
Đọc hiểu 3
Đọc hiểu 4
Đọc hiểu 5
Đọc hiểu 6
CH cuối bài 1
CH cuối bài 2
CH cuối bài 3
CH cuối bài 4
CH cuối bài 5

Nội dung chính

Qua Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ, Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.
 

Chuẩn bị 1

Trả lời câu 1 (trang 73 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản biết về vấn đề gì?

Phương pháp giải:

Chú ý nội dung chính của văn bản.

Lời giải chi tiết:

Văn bản viết về nhà văn Nguyên Hồng.

Chuẩn bị 2

Trả lời câu 2 (trang 73 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Ở văn bản này, người viết định thuyết phục điều gì?

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung chính của văn bản và rút ra nội dung chính người viết thuyết phục.

Lời giải chi tiết:

Ở văn bản này, người viết thuyết phục người đọc về luận điểm nhà văn Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ.

Chuẩn bị 3

Trả lời câu 3 (trang 73 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Để thuyết phục người viết đã nêu ra những lí lẽ và bằng chứng cụ thể nào?

Phương pháp giải:

Đọc văn bản và rút ra những lí lẽ và bằng chứng.

Lời giải chi tiết:

Để thuyết phục, người viết đã đưa ra lí lẽ, luận điểm: 

- Luận điểm 1: Nguyên Hồng là nhà văn khá nhạy cảm, dễ xúc động

+ Ông dễ khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chí chia ngọt sẻ bùi, khóc khi nghĩ tới đời sống khổ cực của mình.

- Luận điểm 2: Hoàn cảnh sống luôn thiếu thốn, đậm "chất dân nghèo, chất lao động", luôn khao khát tình yêu nên Nguyên Hồng dễ cảm thông với những người bất hạnh.

+ Hoàn cảnh sống của ông từ nhỏ: cha mất năm 12 tuổi, mẹ đi bước nữa, cuộc đời mẹ ông gắn bó với một người chồng nghiện ngập

+ Truyện Mợ Du, Những ngày thơ ấu cùng là những dòng cảm xúc, hồi tưởng cảm xúc của tác giả.

+ Vừa học vừa làm mọi việc, kiếm sống bằng những "nghề nhỏ mọn"

- Luận điểm 3: Chất dân nghèo, lao động thấm sâu vào văn chương, con người ông

+ Phong thái, cung cách sinh hoạt giản dị

Chuẩn bị 4

Trả lời câu 4 (trang 73 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Đọc trước đoạn trích Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ, tìm hiểu thêm thông tin về nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh.

Phương pháp giải:

Em có thể tìm kiếm thông tin trên sách vở, internet.

Lời giải chi tiết:

- Nguyễn Đăng Mạnh sinh năm 1930 ở Nam Định, nguyên quán tại Gia Lâm, Hà Nội.

- Thiếu thời, ông theo học ở trường Chu Văn An, Hà Nội. Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, trường ông học sơ tán lên Phú Thọ, rồi trường bị giải tán. Ông theo học trường trung cấp sư phạm ở Tuyên Quang và bước vào nghề giáo.

- Năm 1960, Nguyễn Đăng Mạnh được giữ lại trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm cán bộ giảng dạy. Từ đó ông bắt đầu viết nghiên cứu và trở thành nhà nghiên cứu phê bình. Nguyễn Đăng Mạnh được coi là nhà nghiên cứu đầu ngành về văn học Việt Nam hiện đại và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ông nổi tiếng gần đây là nhờ quyển hồi ký có viết một vài chi tiết về chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị 5

Trả lời câu 5 (trang 73 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Vận dụng những hiểu biết sau khi học văn bản Trong lòng mẹ (bài 3) để đọc hiểu và tìm ra những thông tin được bổ sung khi học bài này.

Phương pháp giải:

Nhớ lại văn bản hồi kí Trong lòng mẹ (bài 3) để hiểu thêm thông tin về Nguyên Hồng.

Lời giải chi tiết:

Những thông tin được bổ sung thêm về tác giả trong bài này:

- Cuộc đời, hoàn cảnh sống của Nguyên Hồng: cuộc đời bất hạnh và đáng thương của cậu bé sớm mồ côi bố, mẹ đi tha hương cầu thực, cậu phải sống trong cảnh ghẻ lạnh của họ hàng.

- Phong cách sống, con người, văn chương của nhà văn Nguyên Hồng: một nhà văn nhạy cảm, dễ khóc và thường viết về những người khổ cực.

Đọc hiểu 1

Trả lời câu 1 (trang 73 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Ý chính của phần 1 là gì? Chú ý câu mở đầu, các câu triển khai và câu kết.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn (1) để rút ra ý chính.

Lời giải chi tiết:

Ý chính của phần 1 là chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn dễ xúc động, là người có trái tim nhạy cảm.

Đọc hiểu 2

Trả lời câu 2 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phần 2 tập trung phân tích nội dung nào? Chú ý lĩ lẽ, bằng chứng.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn (2) để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Phần 2 tập trung phân tích hoàn cảnh gia đình của Nguyên Hồng.

Đọc hiểu 3

Trả lời câu 3 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các câu trong hồi kí của Nguyên Hồng là bằng chứng cho ý kiến nào?

Phương pháp giải:

Chú ý giọng điệu và nội dung các câu văn của Nguyên Hồng trong ngoặc kép.

Lời giải chi tiết:

Các câu trong hồi kí của Nguyên Hồng là bằng chứng cho sự đồng cảm, xót thương với những người nghèo khổ hay cũng chính là tiếng lòng, khát khao của chính tác giả.

Đọc hiểu 4

Trả lời câu 4 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Đoạn này làm rõ thêm điều gì ở nhà văn Nguyên Hồng?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn (3) và chú ý nội dung của đoạn.

Lời giải chi tiết:

Đoạn này làm rõ thêm sự bần cùng, khổ cực, tuổi thơ vất vả của tác giả.

Đọc hiểu 5

Trả lời câu 5 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Điều gì làm nên sự khác biệt của tác phẩm Nguyên Hồng?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn, chú ý hoàn cảnh sống của nhà văn.

Lời giải chi tiết:

Điều làm nên sự khác biệt của tác phẩm Nguyên Hồng là ở hoàn cảnh sống của ông.

Đọc hiểu 6

Trả lời câu 6 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Lời của bà Nguyên Hồng làm sáng tỏ cho điều gì?

Phương pháp giải:

Chú ý câu nói của người thân tác giả trong phần cuối văn bản.

Lời giải chi tiết:

Câu nói của bà Nguyên Hồng làm sáng tỏ nhân cách, phẩm chất, phong cách sống của Nguyên Hồng và chứng minh ông mang phẩm chất, vóc dáng của những con người cùng khổ.

CH cuối bài 1

Trả lời câu 1 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản viết về vấn đề gì? Nội dung của bài viết có liên quan như thế nào với nhan đề Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ? Nếu được đặt nhan đề khác cho văn bản, em sẽ đặt là gì?

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung của văn bản.

Lời giải chi tiết:

- Văn bản viết về vấn đề Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ.

- Nội dung của bài viết chính là nhan đề của tác phẩm. Em thấy nhan đề của tác giả đặt ra là rất phù hợp với nội dung.

- Nếu được đặt nhan đề cho văn bản, em sẽ đặt:

+ Nhà văn của những kiếp người khốn cùng

+ Nhà văn của những người cùng khổ là ai?

CH cuối bài 2

Trả lời câu 2 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Để thuyết phục người đọc rằng: Nguyên Hồng “rất dễ xúc động, rất dễ khóc”, tác giả đã nêu lên những bằng chứng nào (ví dụ: “khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chí từng chia bùi sẻ ngọt”;...)?

Phương pháp giải:

Em chú ý đoạn (1) để trả lời câu này.

Lời giải chi tiết:

Tác giả nêu lên bằng chứng:

+ Khóc khi nhớ đến bạn bè, đồng chí chia ngọt sẻ bùi, khóc khi nghĩ đến đời sống khổ cực của nhân dân

+ Khóc khi nhớ đến công ơn, quê hương, nhớ ơn Đảng và Bác hồ

+ Khóc khi kể lại những khổ đau oan trái của những nhân vật là những đứa con tinh thần mà chính ông "hư cấu lên"

CH cuối bài 3

Trả lời câu 3 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Ý chính của phần 1 trong văn bản là: Nguyên Hồng "rất dễ xúc động, rất dễ khóc”. Theo em, ý chính của phần 2 và phần 3 là gì?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần (2) và (3) để rút ra ý chính.

Lời giải chi tiết:

Ý chính của phần 2, 3: Hoàn cảnh sống và tuổi thơ cơ cực của Nguyên Hồng.

CH cuối bài 4

Trả lời câu 4 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản trên cho em hiểu thêm gì về nội dung đoạn trích Trong lòng mẹ đã học ở Bài 3?

Phương pháp giải:

Nhớ lại nội dung văn bản Trong lòng mẹ và đối chiếu với nội dung văn bản này để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Văn bản trên cho em hiểu về cuộc đời cơ cực và tuổi thơ thiếu thốn của nhà văn Nguyên Hồng. Từ đó em thêm hiểu vì sao đoạn trích Trong lòng mẹ lại có những miêu tả chân thực, đầy cảm xúc như thế.

CH cuối bài 5

Trả lời câu 5 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Viết một đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về nhà văn Nguyên Hồng, trong đó có sử dụng một trong các thành ngữ sau: chân lấm tay bùn, khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, tình sâu nghĩa nặng.

Phương pháp giải:

Em viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc về nhà văn, trong đó có sử dụng các thành ngữ đã cho.

Lời giải chi tiết:

Nguyên Hồng là một nhà văn đặc biệt - nhà văn của những người cùng khổ. Có lẽ chính bởi hoàn cảnh khó khăn, chân lấm tay bùn và thiếu thốn tình thương nên ông có những thấu hiểu, đồng cảm cho những kiếp người khố rách áo ôm của xã hội. Cha mất, mẹ đi thêm bước nữa, tuổi thơ ông đầu đường xó chợ, bươn chải làm đủ mọi nghề. Chính vì thế chất nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương và vào thế giới nghệ thuật của tác giả.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi