Speaking - Unit 2: Healthy living - SBT Tiếng Anh 7 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Work in pairs. Discuss the tips below. Tick (√) the tips you think are good for your health and cross (x) the notes that are not. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các mẹo dưới đây. Tích (√) các mẹo bạn nghĩ tốt cho sức khỏe của bạn và gạch chéo (x) các ghi chú không có lợi.)

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

2. Discuss and give reason(s) why you agree or disagree with a tip. Then share your ideas with the class.

(Thảo luận và đưa ra các lý do tại sao bạn đồng ý hay không đồng ý với mẹo này. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp)

Example: 

A:We agree with tip Number 1. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 1.)

B:Why? (Tại sao?)

A: Because hating makes you tired. (Bởi vì ghét làm cho bạn mệt mỏi.)

A:We don’t agree with tip Number 1. (Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 1.)

B;Why not? (Tại sao không?)

A:Because there are bad people, andl we naturally hate them. (Bởi vì có những người xấu, và chúng ta tự nhiên ghét họ.)

Lời giải chi tiết:

1. 

A: We agree with tip Number 2. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 2.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because skipping breakfast to lose weight helps us quickly have a slim body.

(Vì bỏ bữa sáng để giảm cân giúp chúng ta nhanh chóng có thân hình thon gọn.)

A: We don’t agree with tip Number 2. (Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 2.)

B: Why not? (Tại sao không?)

A: Because skipping breakfast to lose weight will make us sluggish and prone to many diseases.

(Vì bỏ bữa sáng để giảm cân sẽ khiến chúng ta uể oải và dễ mắc nhiều bệnh.)

2. 

A: We agree with tip Number 3. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 3.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because doing exercise everyday makes us healthier. (Bởi vì tập thể dục hàng ngày giúp chúng ta khỏe mạnh hơn.)

A: We agree with you. We should do a lot of exercises.

(Chúng tôi đồng ý với bạn. Chúng ta nên làm rất nhiều bài tập.)

3.

A: We agree with tip Number 4. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 4.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because eating until you feel 100% full helps us have more energy.

(Bởi vì ăn cho đến khi bạn cảm thấy no 100% giúp chúng ta có nhiều năng lượng hơn.)

A: We don’t agree with tip Number 4. (Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 4.)

B;Why not? (Tại sao không?)

A: Because eating until you feel 100% can cause bloating and indigestion.

(Vì ăn đến khi cảm thấy hết 100% có thể gây đầy bụng, khó tiêu.)

4. 

A: We don’t agree with tip Number 5. (Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 5.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because we think we should take a bath twice a day, in the morning to wake up and in the afternoon.

(Vì chúng tôi nghĩ nên tắm hai lần một ngày, buổi sáng thức dậy và buổi chiều.)

A: We agree with tip Number 5. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 5.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because we only need to take a bath once a day after a long day. Taking bath more time will waste water.

(Bởi vì chúng ta chỉ cần tắm một lần mỗi ngày sau một ngày dài. Tắm nhiều thời gian hơn sẽ làm lãng phí nước.)

5. 

A: We agree with tip Number 6. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 6.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because I think having a balanced diet for a long life is necessary.

(Bởi vì tôi nghĩ rằng có một chế độ ăn uống cân bằng để có một cuộc sống lâu dài là cần thiết.)

A: We don’t agree with tip Number 6. (Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 6.)

B: Why not? (Tại sao không?)

A: Because we only live once, we shoud eat which we want.

(Bởi vì chúng ta chỉ sống một lần, chúng ta sẽ ăn những thứ chúng ta muốn.)

6.

A: We agree with tip Number 7. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 7.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because changing the pillow cover once a month will clean bacteria.

(Vì thay vỏ gối mỗi tháng một lần sẽ sạch vi khuẩn.)

A: We don’t agree with tip Number 7. (Chúng tôi không đồng ý với mẹo Số 7.)

B: Why not? (Tại sao không?)

A:Because we shoud change our pillow every week. Once a month is too little.

(Bởi vì chúng ta thường thay gối mỗi tuần. Mỗi tháng một lần là quá ít.)

7.

A:We agree with tip Number 8. (Chúng tôi đồng ý với mẹo Số 8.)

B: Why? (Tại sao?)

A: Because keeping warm in the winter not to get  sick. (Vì giữ ấm vào mùa đông nên giúp chúng ta không bị ốm.)

A:We agree with you. (Chúng tôi đồng ý với bạn.)

Bài 3

3. Work in groups. Discuss and take notes of three things you can do to keep your house clean. Then share it with your class. 

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận và ghi chú ba điều bạn có thể làm để giữ nhà bạn sạch sẽ. Sau đó chia sẻ với cả lớp)

Lời giải chi tiết:

1. Do The Laundry (Giặt ủi)

2. Sweep the floor. (Quét nhà)

3. Clean up (Dọn dẹp)

4. wash the dishes (Rửa chén dĩa)

5. take out the rubbish (đổ rác)

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi