Speaking - Unit 8: Films - SBT Tiếng Anh 7 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2

Bài 1

1. Match A with B to make suitable conversations. Then practise each conversation with your friend.

(Ghép A với B để tạo ra những cuộc trò chuyện phù hợp. Sau đó, thực hành từng cuộc trò chuyện với bạn bè của bạn.)

A

B

1. Shall we go to the cinema tomorrow afternoon?

2. Shall we go and see s film on Saturday morning?

3. Let’s go to see Crozy Coconut tonight.

4. Do you like horror films?

5. Which cinema shall we go to? How about the Centre Cinema?

6. How about going to see a science fiction film tonight?

a. I’m afraid I can’t I’m busy at the weekend. How about on a weekday instead?

b. That’s a good idea. I quite like romantic comedies.

c. I’d love to, .but if's too far for me to travel.

d. I’m not keen on science fiction film. I’d prefer to watch something else.

e. I’d love to, but I have extra classes every afternoon.

f. No, I find them too frightening. They make me have bad dreams at night.

Lời giải chi tiết:

1. e2. a3. b
4. f5. c6. d

1 - e: Shall we go to the cinema tomorrow afternoon? I’d love to, but I have extra classes every afternoon.

(Chiều mai chúng ta đi xem phim nhé? - Tôi rất thích, nhưng tôi có lớp học thêm vào mỗi buổi chiều.)

2 – a: Shall we go and see s film on Saturday morning? I’m afraid I can’t I’m busy at the weekend. How about on a weekday instead?

(Chúng ta sẽ đi xem phim vào sáng thứ Bảy chứ? - Tôi e rằng tôi không thể bận rộn vào cuối tuần. Như thế nào về một ngày trong tuần?)

3 - b: Let’s go to see Crozy Coconut tonight. - That’s a good idea. I quite like romantic comedies.

(Tối nay chúng ta hãy đi xem Crozy Coconut. - Đó là một ý kiến hay. Tôi khá thích những bộ phim hài lãng mạn.)

 

4 – f: Do you like horror films? - No, I find them too frightening. They make me have bad dreams at night.

(Bạn có thích phim kinh dị không? - Không, tôi thấy chúng quá đáng sợ. Họ làm cho tôi có những giấc mơ xấu vào ban đêm.)

5 – c: Which cinema shall we go to? How about the Centre Cinema? - I’d love to, .but if's too far for me to travel.

(Chúng ta sẽ đến rạp chiếu phim nào? Còn Rạp chiếu phim Trung tâm thì sao? - Tôi rất thích, nhưng tôi có lớp học thêm vào mỗi buổi chiều.)

6 – d: How about going to see a science fiction film tonight? - I’m not keen on science fiction film. I’d prefer to watch something else.

(Tối nay đi xem phim khoa học viễn tưởng thì sao? - Tôi không quan tâm đến khoa học phim viễn tưởng. Tôi muốn xem thứ gì đó khác.)

Bài 2

2. Complete the conversation with the sentences (A-E) in the box. Then practise it with your friend.

(Hoàn thành cuộc hội thoại với các câu (A-E) trong hộp. Sau đó, thực hành nó với bạn.)

A. I’ll get the tickets for the 4:45 show.

(Tôi sẽ nhận được vé cho buổi biểu diễn 4:45.)

B. Our Holidoy is on at the Town Cinema.

(Ngày lễ của chúng tôi đang chiếu tại rạp chiếu phim thị trấn.)

C. Err... We can go after that.

(Ơ ... Chúng ta có thể đi sau đó.)

D. See you then.

(Hẹn gặp lại.)

E. What time can you be at the Town Cinema?

(Mấy giờ bạn có thể có mặt tại rạp chiếu phim Thị trấn?)

Mark: (1) _______ How about seeing it tomorrow?

Mai: I’d love to, but I'm having a party at my uncle’s house.

Mark: (2) _______I really want to see it.

Mai: That would be great. I’ll be free after 4 p.m.

Mark: That’s OK. (3) _______

Mai: I! can be there at 4:50.

Mark: OK. Don’t be late. (4) _______

Mai: That’s fine. (5) _______

Lời giải chi tiết:

1. B2. C3. E4. A5. D

Mark: Our Holidoy is on at the Town Cinema How about seeing it tomorrow?

Mai: I’d love to, but I'm having a party at my uncle’s house.

Mark: Err... We can go after that I really want to see it.

Mai: That would be great. I’ll be free after 4 p.m.

Mark: That’s OK. What time can you be at the Town Cinema?

Mai: I can be there at 4:50.

Mark: OK. Don’t be late. I’ll get the tickets for the 4:45 show

Mai: That’s fine. See you then

Tạm dịch:

Mark: “Our Holiday” đang diễn ra tại rạp chiếu phim Thị trấn. Xem nó vào ngày mai nhé?

Mai: Tôi rất thích, nhưng tôi đang tổ chức một bữa tiệc ở nhà chú tôi.

Mark: Ơ ... Chúng ta có thể đi sau đó. Tôi thực sự muốn xem nó.

Mai: Điều đó sẽ rất tuyệt. Tôi sẽ rảnh sau 4 giờ chiều.

Mark: Không sao đâu. Mấy giờ bạn có thể có mặt tại rạp chiếu phim Thị trấn?

Mai: Tôi có thể ở đó lúc 4:30.

Mark: OK. Đừng đến muộn. Tôi sẽ nhận được vé cho buổi biểu diễn 4:45.

Mai: Tốt thôi. Gặp bạn sau.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi