Task 8 (SPEAKING) - Work in pairs. Discuss the opinions in exercise 7. Do you agree with the affirmative or negative version? Give reasons - SHS Friends Global 11 page 87

1. Nội dung câu hỏi

1 These days, rap artists are the best poets.

2 Writing poems for greetings cards wouldn’t be a good job.

3 A good poem has to rhyme and make sense.

4 Learning poems by heart isn't a waste of time.

 

2. Phương pháp giải

Làm việc theo cặp. Thảo luận về các ý kiến trong bài tập 7. Bạn đồng ý với phiên bản khẳng định hay phủ định? Đưa ra lý do.

 

3. Lời giải chi tiết

Student A: Do you think rap artists are the best poets these days?

Student B: I don't know if I would say that they are the best poets, but they are definitely very talented. Rap artists are able to use language in a very creative and expressive way. They also have a great sense of rhythm and flow.

Student A: I agree. I think rap music is a very poetic form of art.

Student B: What do you think about writing poems for greetings cards? Do you think it would be a good job?

Student A: I don't think it would be a bad job, but it's not something that I'm interested in doing. I think it would be challenging to come up with new and original ideas for greetings cards all the time.

Student B: I agree. It would be a lot of pressure.

Student A: What do you think about a good poem having to rhyme and make sense?

Student B: I don't think that a good poem has to rhyme. There are many great poems that don't rhyme. I do think that a good poem should make sense, but it doesn't have to be literal sense. It can make sense figuratively or emotionally.

Student A: I agree. I think that poetry should be open to interpretation.

Student B: What do you think about learning poems by heart? Do you think it's a waste of time?

Student A: I don't think it's a waste of time at all. I think that learning poems by heart can be a very rewarding experience. It can help you to appreciate the beauty of language and to develop your memory.

Student B: I agree. I think that learning poems by heart can also help you to better understand the human condition. Poems can teach us about love, loss, joy, and sorrow.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi