Task: Explain a Conservation Issue - SHS Explore New Worlds 11 page 97

1. Nội dung câu hỏi

1. In your notebook, write a passage (150-180 words) with introduction, development, and conclusion, explaining an environmental issue in your country. Explain the causes and consequences of the problem and give some possible solutions.

2. In pairs, exchange your passages. How can your partner improve his or her paragraph? Use your partner's comments to make corrections to your paragraph.

2. Phương pháp giải

- Trong vở của bạn, hãy viết một đoạn văn (150-180 từ) với phần giới thiệu, diễn biến và kết luận, giải thích một vấn đề môi trường ở nước bạn. Giải thích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề và đưa ra một số giải pháp khả thi.

- Theo cặp, trao đổi đoạn văn của bạn. Làm thế nào đối tác của bạn có thể cải thiện đoạn văn của mình? Sử dụng nhận xét của đối tác của bạn để sửa chữa đoạn văn của bạn.

3. Lời giải chi tiết

- Đáp án:

Air pollution is a significant environmental issue in my country, which is caused by industrial activities, vehicular emissions, and burning solid fuels for heating and cooking. The problem has severe consequences on human health, with respiratory illnesses, heart disease, and lung cancer being among the most common health issues. Moreover, air pollution also damages the environment and ecosystems, impacting the quality of soil, water, and vegetation. It also contributes to climate change by increasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere.

To address this issue, it is essential to regulate industrial emissions and vehicular traffic, promote the use of public transportation, carpooling, and cycling, and encourage the use of cleaner fuel sources such as natural gas. Energy-efficient practices in households can also help reduce the amount of solid fuels burned. Additionally, increasing public awareness and education campaigns can help drive individual and collective efforts to reduce air pollution. By taking these measures, we can mitigate the adverse effects of air pollution and protect our health and environment.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi